Aktualności - Zmiana przysiółka na - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja klasyczna serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Aktualności

Zmiana przysiółka na wieś i na osadę

3 lutego 2023
Burmistrz Miękini ogłasza konsultacje społeczne dotyczące zmiany rodzaju urzędowych nazw miejscowości z mieszkańcami Gałówka, Łąkoszyc, Kokorzyc, Przydroża, Siemichowa i Zaboru Małego oraz dotyczące wprowadzenia nazw ulic we wsiach Kadłub i Lubiatów.
Zapraszamy w następujących terminach:
1. 06.02.2023-24.02.2023 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Miękini (pokój 105)
2. 12 lutego 2023 r. (niedziela) w następujących punktach:
• Świetlica wiejska w Lubiatowie, Lubiatów 19, godz. od 15.00 do 17.00 – mieszkańcy Lubiatowa i Zaboru Małego;
• Świetlica wiejska w Gałowie, ul. Słoneczna 1, godz. od 15.00 do 17.00 – mieszkańcy Gałówka;
• Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękini, ul. Kościuszki 43, godz. od 17.30 do 19.30 – mieszkańcy Łąkoszyc, Przydroża, Siemichowa;
• Świetlica wiejska w Krępicach, ul. Wrocławska, godz. od 17.30 do 19.30 – mieszkańcy Kokorzyc.

Konsultacje wynikają z obowiązku wypełnienia zapisów rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1368). W związku z powyższym Burmistrz Miękini podjął decyzję o wszczęciu procedury mającej na celu zmianę rodzaju miejscowości z "przysiółka" na "wieś" oraz z "przysiółka" na "osadę" lub wprowadzenia nazw ulic we wsiach Kadłub i Lubiatów.

Zmiana rodzaju miejscowości z "części wsi" na "wieś" oraz z "przysiółka wsi" na "osadę" pozwoli na zachowanie dotychczasowej numeracji porządkowej nieruchomości (adresu).

Liczba odwiedzin: 1164

Stopka

Płatności online
Zamknij