Aktualności - Zapotrzebowanie na prac - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja klasyczna serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Aktualności

Zapotrzebowanie na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy zabytkach

16 stycznia 2023
W związku z ogłoszeniem naboru wniosków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Burmistrz Miękini serdecznie zaprasza do składania zapotrzebowania na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku.
Miękinia, dnia 16.01.2023 r.
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA ZAPOTRZEBOWANIA
NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH

W  związku z ogłoszeniem naboru wniosków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Burmistrz Miękini Jan Marian Grzegorczyn serdecznie zaprasza do składania zapotrzebowania na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022, poz. 840) przez podmioty posiadające prawo własności do zabytku nieruchomego, znajdującego się na terenie gminy Miękinia.

TERMIN SKŁADANIA ZAPOTRZEBOWANIA: 16.01.2023-24.01.2023 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Zapotrzebowanie na wzorze udostępnionym przez Gminę Miękinia;
  2. Załączniki obligatoryjne:
    - kosztorys inwestorski lub zestawienie kosztów robót budowlanych przy zabytku, sporządzone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia zapotrzebowania;
    - dokument potwierdzający wpis zabytku, na który składane jest zapotrzebowanie, we właściwym rejestrze zabytków lub ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
    - dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę prawa własności do zabytku nieruchomego.
MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA ZAPOTRZEBOWANIA:
- osobiście – w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Miękini przy ul. Kościuszki 41 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu;
- mailowo – przesyłając podpisane zapotrzebowanie, sporządzone na wzorze udostępnionym przez Gminę Miękinia wraz z wymaganymi załącznikami, na adres: urzad@miekinia.pl
- elektronicznie – za pośrednictwem platformy ePUAP: /n344l0yobw/skrytka
 
Zapotrzebowania złożone po terminie, w niewłaściwy sposób lub bez obligatoryjnych załączników nie będą podlegać ocenie.
Złożenie zapotrzebowania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 
Złożone zapotrzebowania będą podlegać weryfikacji formalnej i merytorycznej. Ostateczną decyzję o zadaniach składanych do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków podejmuje Burmistrz Miękini, od której nie przysługuje odwołanie.
 
W razie pytań prosimy o kontakt z Referatem Rozwoju i Promocji: tel. 71 735 92 12, e-mail: dotacje@miekinia.pl

Pliki do pobrania:


Liczba odwiedzin: 654

Stopka

Płatności online
Zamknij