Aktualności - Zakończenie realizacji - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja klasyczna serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Aktualności

Zakończenie realizacji zadania na usuwanie azbestu z terenu gminy Miękinia w 2019 r.

23 października 2019
Gmina zakończyła realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miękinia w 2019 r.”. Zadanie było realizowane przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Wykonawcą prac była firma REVOL Sp. z o.o., ul. Senatorska 21/30-31, 91-192 Łódź, która została wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego.
W ramach zadania, którego całkowity koszt realizacji wyniósł 59 162,97 zł, gmina Miękinia uzyskała dotację WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 17206,80 zł. Zadanie zakończyło się we wrześniu b.r. i obejmowało demontaż, transport i unieszkodliwianie pokryć dachowych wykonanych z azbestu na budynkach zlokalizowanych na terenie gminy Miękinia w ilości 89,638 Mg.

W przyszłym roku planowana jest kolejna edycja zadania, przy wsparciu finansowym ww. instytucji. Mieszkańcy mogą składać deklaracje do końca 2019 r.

Strona z informacjami o Programie 

Deklaracja o zamiarze przystąpienia do usunięcia wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu gminy Miękinia

Portal Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu


Liczba odwiedzin: 1319

Stopka

Płatności online
Zamknij