Aktualności - Zadanie "Przebudowa dro - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja klasyczna serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Aktualności

Zadanie "Przebudowa drogi gminnej nr 104909D relacji Miękinia - Klęka" z rekomendacją do dofinansowania

11 grudnia 2019
Projekt "Przebudowa drogi gminnej nr 104909D relacji Miękinia - Klęka" został umieszczony przez Komisję do oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania.
Projekt dotyczy przebudowy drogi gminnej nr 104 909D na odcinku relacji Miękinia - Klęka o długości prawie 1 km. Planowa do przebudowy droga posiada nawierzchnię bitumiczną w złym stanie technicznym, z licznymi śladami lokalnych napraw z wykorzystaniem mas bitumicznych (naprawy po budowie kanalizacji sanitarnej, wykonanych przyłączach sieci wodociągowej), licznymi nierównościami, spękaniami oraz ubytkami wzdłuż obu krawędzi.
Początek przebudowy drogi przewidziano w m. Miękinia, w rejonie sklepu wielkopowierzchniowego (ul. T. Kościuszki - Dino), koniec przypada w terenie niezabudowanym pomiędzy miejscowością Miękinia, a obwodnicą Miękini (droga wojewódzka). Przebudowa obejmuje swym zakresem: wymianę nawierzchni drogi, przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego w terenie zabudowanym, chodniki.
Wnioskowana kwota dotacji to ponad 3 mln złotych, a wartość zadania to kwota ponad 6 mln złotych.
Teraz oczekujemy na zatwierdzenie listy przez Ministerstwo.

Liczba odwiedzin: 1977

Stopka

Płatności online
Zamknij