Sołectwa - Zabór Wie - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja klasyczna serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Sołectwa

Zabór Wielki

Zabór Wielki, Zabór Mały i Lubiatów leżą w północno-zachodniej części gminy Miękinia, wśród kompleksu lasów mieszanych otaczających ścisły rezerwat przyrody. Nizinny obszar przecina pasmo „Lubiatowskich Górek”. Są to piaszczyste wzniesienia o długości 10 km i szerokości do 2 km, porośnięte porośnięte borami sosnowymi.
Historyczne nazwy miejscowości:
 • 1318 - Sabor
 • 1361 - Zabor
 • 1411 - Sabor
 • 1786 - Sabor
 • 1845 - Grass Saabor
 • 1926 - Gross Saabor
 • 1936 - Hirschwerder
Kalendarium:
 • 1318 - wzmiankowany jako wieś książęca na szlaku handlowym do przeprawy przez Odrę w Urazie.
 • 1411 - wzmiankowany jako królewska domena, z czynszami płaco­nymi w Środzie Śląskiej.
 • 1648 - osada targowa Zabór zakupiło kolegium jezuickie we Wrocławiu, zarząd nad nią pełnił wyznaczony przez generała zakonu świecki administrator.
 • 1787-1845 Zabór włączono do klucza majątku rodziny von Dyhernfurth, obejmującego majątki Lubiatów, Głoska, Księginice i Brzeg Dolny. Funkcjonuje jako osada targowa z liczbą 863 mieszkańców i z 142 domami mieszkalnymi.
 • 1934 - w wykazie gmin okręgu średzkiego, połączono w jedną jednostkę administracyjną Zabór Duży, Zabór Mały, Lubiatów, tereny torfowe, leśne i tereny nadrzeczne. Sołestwo liczyło 409 mieszkańców.
 • 1959 - 27 lipca utworzono rezerwat przyrody „Zabór”, chroniący naturalny las łęgowy.
Forma wsi:
Niewielkie wsie o luźnej zabudowie, zbliżone do formy samotnicze osady.

Charakter zabudowy:
Zabudowa wsi pochodzi z lat 20/30-tych XX wieku, składa się z małych, parterowych, ceglanych domków, posadowionych na działkach osadniczych z częścią gospodarczą.

Zabytki:
 • Zabytkowe gospodarstwo z 1922 roku
 • Park dworski
 • Budynek świetlicy wiejskiej z 1906 roku
Walory krajobrazowe:
Pomiędzy Miękinią, Zaborem Wielkim i Zaborem Małym leży rezerwat przyrody "Zabór". Założony w 1959 roku rezerwat rozciąga się na powierzchni 34.7 ha, w terenie płaskim nie przekraczającym wysokości 101 m n.p.m. Granice rezerwatu przebiegają wzdłuż kanału i dróg leśnych.

Szatę leśną tworzy las łęgowy o bogatym składzie gatunkowym i naturalnymi zespołami roślinności na piętrach dolnych. Występuje tu 139 gatunków roślin, do najliczniej reprezentowanych należy olcha i dąb. Na podmokłych terenach łąkowych występuje wiele gatunków rzadkich zwierząt.

Jako jedyna w Polsce ma tu swoje siedlisko żaba dalmatyńska, występują zaskrońce, jaszczurki żyworodne i padalce. Spotkać można bobry i gacka brunatnego. Swoje rewiry mają zające szaraki, sarny, jelenie i dziki.

Przemieszczające się w okresie godów stada saren i jeleni można spotkać także w lasach położonych na terenie całej gminy. Wśród ptaków do ciekawszych okazów należy dzięcioł krętogłów, bocian czarny, pełzacz ogrodowy i żuraw.
Liczba mieszkańców:
- na dzień 28.06.2012 r. - 151

Liczba odwiedzin: 12578

Stopka

Płatności online
Zamknij