Oficjalny portal Gminy Miękinia

Wyszukiwarka

BIP
RSS
FaceBook
English
Wersja polska
Wersja klasyczna serwisu


Strona główna
Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Otwórz się na
zdrowy klimat

Menu
Czy wiesz, że... ?
Mogiła
W 1949 roku kierowca Ludwik Półtorak jadąc ze starostą Zarzyckim przez las zauważyli niewielki budynek (dominium pomocnicze). Zatrzymali się. Starosta poszedł sprawdzić czy jest zasiedlona, a kierowca poszedł do lasu. Po 100 m spaceru natknął się na dość dużą mogiłę długości ok. 30 m Wokół porozrzucane były ludzkie kości i roztaczał się trupi odór. W wysokim nasypie były otwory zrobione przez zwierzęta. Warstwa ziemi nad pogrzebanymi nie była grubsza niż 40-50 cm. Pokazał to staroście, który powiedział, że dowie się i sprawdzi. Na drugi dzień starosta powiedział kierowcy te słowa: „O ile chcesz żyć, ja nie miał kłopotów to zapomnij o tym. Nigdy tam nie byliśmy, nic nie widzieliśmy i o niczym nie wiemy”. Mieszkańcy Lubiatowa znając sprawę już od czasu zasiedlenia wsi również nie zgłaszali nikomu o leżącej nieopodal mogile w obawie o własne życie.
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Aktualności gminne
Jesteś tutaj:  ›› Gmina ›› Aktualności gminne
Data dodania: 28 maja 2020
XX Sesja Rady Gminy Miękinia - transmisja

W dniu 29 maja 2020 r. o godz. 9:00 w Samorządowym Ośrodku Kultury w Miękini odbędzie się XX Sesja Rady Gminy Miękinia.

Porządek obrad XX Sesji Rady Gminy Miękinia w dniu 29 maja 2020 r.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3. Informacja Wójta na temat pracy między sesjami.
4.Podjęcie uchwał:
  • Projekt nr 1- Uchwała Nr XX/220/20 w sprawie zmiany statutu Żłobka Publicznego w Lutyni
  • Projekt nr 2 – Uchwała nr XX/221/20 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miękinia oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2020roku
  • Projekt nr 3- Uchwała Nr XX/222//20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Mrozów - tereny sportu" w  gminie Miękinia
  • Projekt nr 4- Uchwała Nr XX/223//20 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miękinia
  • Projekt nr 5- Uchwała Nr XX/224/20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej część obrębu geodezyjnego Wróblowice część w gminie Miękinia
  • Projekt nr 6- Uchwała Nr XX/225/20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Miękinia część A w gminie Miękinia
  • Projekt nr 7 – Uchwała nr XX/226/20 w sprawie zmiany w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków
  • Projekt nr 8 Uchwała nr  XX/227/20 zmieniająca uchwałę w sprawie określania przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miękinia, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
  • Projekt nr 9 Uchwała nr XX/228/20 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miękinia
  • Projekt nr 10 Uchwała nr XX/229/20 w sprawie nadania nazwy ulicy „Kasztanowa” w miejscowości Brzezinka Średzka
6. Sprawy bieżące, wnioski, zapytania i interpelacje.
7. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.Informacja dla osób niesłyszącychCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejSystem Informacji Przestrzennejgov.pl
design by fast4net

Płatności online