Komunikaty - Wyniki konsultacji projek - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja klasyczna serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Komunikaty

Wyniki konsultacji projektu programu współpracy Gminy Miękinia z organizacjami pozarządowymi w 2023 r.

10 listopada 2022
Zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz. U z 2022 r. poz. 1327 ze zmianami) oraz zapisami Uchwały Nr LII/553/10 Rady Gminy Miękinia z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w dniach od 27.10-04.11.2022 r. przeprowadzono konsultacje społeczne projektu Programu Współpracy Gminy Miękinia w 2023 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W ramach prowadzonych konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag dotyczących wprowadzenia zmian w projekcie Programu.
Liczba odwiedzin: 468

Stopka

Płatności online
Zamknij