Oficjalny portal Gminy Miękinia

Wyszukiwarka

BIP
RSS
FaceBook
English
Wersja polska
Wersja klasyczna serwisu


Strona główna
Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Otwórz się na
zdrowy klimat

Menu
Czy wiesz, że... ?
„Pojezierze Miękińskie”
Dolina Odry na odcinku położonym na ziemi miękińskiej to tzw. „Pojezierze Miękińskie”. Około 40 akwenów wodnych zlokalizowanych jest na południu wzdłuż rzeki Odry. Tama na Odrze w rejonie Warzyny i Wałów Śląskich (gm. Brzeg Dolny), która piętrzy wodę na wysokość do 7 m tworzy potężne jezioro. Rozlewisko szerokości 500- 600 m i długości 6,5 km usiane jest 11 wysepkami, na których gnieździ się wiele gatunków ptaków wodnych min. łabędzie krzykliwe, kaczki cyranki, płaskonosy, zimorodki, jaskółki brzegówki, kolonia czapli siwej i kilka gatunków mew. Są tu dwa półwyspy. Półwysep Prężycki, który oddziela koryto rzeki Odry od Zalewu Prężyckiego oraz tzw. Zalew Lubiatowski, który powstał w 1986 roku w wyniku regulacji Odry dla żeglugi śródlądowej. Liczne stawy i starorzecza Odry połączone rzeką Jeziorką, tworzą malownicze zakątki chętnie odwiedzane przez wędkarzy i turystów. Najciekawszym krajobrazowo i o najbogatszej faunie i florze jest rejon Głoski i rejon Prężyc i Lenartowic, który ze względu na bogactwo ichtiofauny jest łowiskiem mocna eksploatowanym przez wędkarzy.
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Wykaz zadań inwestycyjnych
Jesteś tutaj:  ›› Inwestycje ›› Wykaz zadań inwestycyjnych
Data dodania: 3 października 2014
Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2014 roku

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Rok rozp./zak.

Wartość zadania w zł

1.

Zakup i montaż wiat przystankowych do obsługi komunikacji zbiorowej

2013/2018

18 908,67 zł

2.

Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na realizacje zadań z zakresu infrastruktury drogowej

2014

50 000,00 zł

3.

Przebudowa publicznej drogi powiatowej nr 2055D na odcinku we wsi Mrozów

2014

421 181,95 zł

4.

Przebudowa chodnika w miejscowości Zabór Wielki

2014

448 749,21 zł

5.

Budowa chodnika przy ul. Lipowej w Miękini

2014

676 891,90 zł

6.

Dotacja inwestycyjna dla GOK na zadanie: „zakup i montaż pieca co. do kotłowni biblioteki w Wilkszynie”

2014

14 500,00 zł

7.

Prace w zakresie PT dróg gminnych

2013/2018

73 737,99 zł

8.

Budowa publicznej drogi gminnej Krępice – Lutynia – I etap

2013/2016

2 326 701,29 zł

9.

Przebudowa dróg gminnych

2011/2018

3 825 034,73 zł

10.

Budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą do kompleksu szkolno – przedszkolnego oraz przebudowa ul. Polnej w miejscowości Lutynia

2013/2014

15 153,60 zł

11.

Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego w związku z budową sieci szkieletowej szerokopasmowego Internetu na Dolnym Śląsku

2011/2015

86 447,00 zł

12.

Budowa małej infrastruktury turystycznej w Głosce na szlaku Odry w Krainie Łęgów Odrzańskich

2014

32 340,77 zł

13.

Wykup nieruchomości

2013/2018

227 306,34 zł

15.

Modernizacja budynku komunalnego na cele usługowo – mieszkaniowe

2013/2015

80 000,00 zł

16.

Modernizacja systemu teleinformatycznego UG

2013/2018

43 285,14 zł

17.

Wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla KPP w Środzie Śląskiej

2014

10 000,00 zł

18.

Pomoc finansowa dl Powiatu Średzkiego jako dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia diagnostycznego do obsługi dróg oddechowych dla KPPSP w Środzie Śląskiej

2014

5 000,00 zł

19.

Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego przez OSP w Miękini

2014

283 225,00 zł

20.

Wykonanie audytu - energetycznego

2014

2 287,80 zł

21.

Zakup wielofunkcyjnej kosiarki do utrzymania terenów zielonych

przy SP w Lutyni

2014

16 000,00 zł

22.

Wykonanie i montaż dyżurki w budynku

SP w Miękini

2014

13 038,00 zł

23.

Zakup kserokopiarki

2014

6 088,50 zł

24.

Zakup zestawu multimedialnego: tablica interaktywna i projektor

2014

6 682,96 zł

25.

Zmiana systemu ogrzewania obiektu szkoły w Lutyni z olejowego na gazowe

2014

6 144,14 zł

26.

Zmiana systemu ogrzewania obiektu Sali sportowej w Lutyni z olejowego na gazowe

2014

2 927,60 zł

27.

Zakup patelni elektrycznej do stołówki

2014

6 440,28 zł

28.

Budowa Zespołu Szkół w Lutyni

2013/2018

173 922,00 zł

29.

Budowa i doposażenie miejsc rekreacyjno – wypoczynkowych dla alternatywnego spędzania czasu (place zabaw, boiska sportowe, siłownie zewnętrzne)

2013/2018

77 606,85 zł

30.

Zakup oprogramowania Ulisses - odpady

2014

8 056,50 zł

31.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego

2011/2018

26 808,71 zł

32.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i deszczowej – I etap na terenie Gminy Miękinia

2011/2018

2 000 000,00 zł

33.

Dotacja inwestycyjna dla GOK na zadanie: „modernizacja miejsc noclegowych w świetlicy w Głosce”

2014

17 000,00 zł

34.

Dotacja inwestycyjna dla GOK na zadanie: „Zakup instrumentów muzycznych dla zespołu ludowego Radośni z Wróblowi”

2014

16 000,00 zł

35.

Dotacja inwestycyjna dla GOK na zadanie: „Modernizacja Biblioteki Publicznej w Mrozowie”

2014

35 966,25 zł

36.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzezinie w Krainie Łęgów Odrzańskich

2014

27 362,40 zł

37.

Wilkszyn – międzypokoleniowe centrum integracji w Krainie Łęgów Odrzańskich

2014

24 882,66 zł

38.

Budowa świetlicy wiejskiej we Wróblowicach na obszarze Krainy Łęgów Odrzańskich

2014

648 145,03 zł

39.

Budowa budynku sanitarno – szatniowego wraz z parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą w Brzezinie

2014

341 665,68 zł

40.

Budowa budynku sanitarno-szatniowego

na terenie gminnego boiska sportowego

w Łowęcicach

2014/2015

244 794,23 zł

41.

Budowa zespołu boisk sportowych

w Księginicach

2012/2014

331 605,00 zł

42.

Budowa boiska wielofunkcyjnego

w Gałowie

2012/2014

469 997,56 zł

43.

Budowa budynku sanitarno-szatniowego

na terenie gminnego boiska sportowego

w Lenartowicach

2014/2015

98 075,00 zł

44.

Budowa piłko-chwytów na boiskach sportowych na terenie gminy

2014

113 898,00 zł

45.

Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Wilkszynie

2014

279 157,11 zł

46.

Miękini i Lutyni – międzypokoleniowe centra integracji w Krainie Łegów Odrzańskich

2014

33 414,21 zł

47.

Budowa Sali sportowej w Pisarzowicach

2011/2018

155 090,64 zł

48.

Zagospodarowanie miejsca rekreacji – park Lutynia

2014/2014

54 440,90 zł

Razem

13 875 961,60 zł
Informacja dla osób niesłyszącychCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejSystem Informacji Przestrzennejgov.pl
design by fast4net

Płatności online