Oficjalny portal Gminy Miękinia

Wyszukiwarka

BIP
RSS
FaceBook
English
Wersja polska
Wersja klasyczna serwisu


Strona główna
Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Otwórz się na
zdrowy klimat

Menu
Czy wiesz, że... ?
Muzeum bitwy lutyńskiej
Wnętrza muzeum bitwy lutyńskiej zostały urządzone tak, by ekspozycja była czytelna i pełniła funkcje dydaktyczne. W naj­większej sali umieszczono makietę bitwy pod Lutynią, wykonaną przez wrocławską firmę Kunze i Brinke. W mniejszych salach ­umieszczono kopie dokumentów, oręż i umundurowania z epoki, prezentowane na woskowych figurach żołnierzy. Urządzono także bibliotekę i czytelnię. Z okazji otwarcia muzeum Towarzystwo wydało 12 kart pocztowych z motywami bitwy. Przed 1945 rokiem diorama została wywieziona do Niemiec, obecnie znajduje się w Bawarskim Muzeum Armii na zamku w Ingolstadt.
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Wykaz zadań inwestycyjnych
Jesteś tutaj:  ›› Inwestycje ›› Wykaz zadań inwestycyjnych
Data dodania: 21 listopada 2012
Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2008 roku

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Rok rozp./zak.

Wartość zadania w zł

1.

Przebudowa chodnika oraz budowa boiska we Wróblowicach – dokumentacja techniczna

2007/2008

9 296,40

2.

Budowa chodnika oraz budowa boiska we wsi Głoska – dokumentacja techniczna

2008

7 680,20

3.

Budowa mostu przez rzekę Odrę w Głosce

2008

197 945,00

4.

Przebudowa drogi Błonie – Miekinia – studium wykonalności

2008

6 100,00

5.

Modernizacja dróg: Mrózów – Krępice; Gałów – Zakrzyce; Brzezina – do granic powiatu, w technologii powierzchniowego utrwalenia – zadanie zrealizowane przez powiat średzki

2008

100 000,00

6.

Budowa chodnika w Lenartowiczach

i Prężycach przy drogach powiatowych

2008

407 995,20

7.

Budowa drogi w strefie aktywności gospodarczej Źródła – Błonie - Miękinia

2008

802 844,12

8.

Przebudowa drogi powiatowej w Krępicach

2008

410 173,98

9.

Modernizacja drogi powiatowej

Miękinia - Mrozów

2008

283 767,17

10

Budowa drogi w strefie aktywności gospodarczej Źródła – Błonie

2007/2008

1 776 421,10

11.

Budowa drogi ul. Kwiatowa w Krępicach

2007/2008

1 016 930,40

12.

Przebudowa ul. Osiedlowej w Miękini

2007/2008

415 869,57

13.

Powierzchniowe utrwalenie dróg gminnych w Wilkszynie ul. Krótka i ul. Wiśniowa

2008

309 030,62

14.

Budowa chodnika w Prężycach

2008

229 870,00

15.

Przebudowa drogi we wsi Gałów – mapy do celów projektowych

2007/2008

398,53

16.

Przebudowa drogi powiatowej w Miękini ul. Kościuszki

2008

748 951,23

17.


Budowa chodnika we wsi Łowęcice – dokumentacja techniczna

2008

4 500,00

18.

Budowa chodnika we wsi Księginice – dokumentacja techniczna

2008

5 000,00

19.

Budowa chodnika we wsi Źródła – dokumentacja techniczna

2008

4 530,00

20.

Przebudowa drogi we wsi Lutynia ul. Pionierów – dokumentacja techniczna

2008

7 030,00

21.

Przebudowa drogi we wsi Lutynia ul. Kościelna – dokumentacja techniczna

2008

7 000,00

22.

Modernizacja drogi gminnej – ul. Szkolna

i sportowa oraz drogi powiatowej 2056D

w miejscowości Miękinia – dokumentacja techniczna

2008

14 030,00

23.

Budowa kotłowni gazowej w budynku urzędu gminy – dokumentacja techniczna

2008

7 853,00

24.

Wykup nieruchomości w Źródłach

2008

9 785,60

25.

Zakup samochodu dla policji

2008

10 000,00

26.

Zakup samochodu dla policji (darowizna)

2008

38 300,00

27.

Zakup alkomatu dla policji

2008

9 988,13

28.

Zakup samochodu dla powiatowej straży pożarnej

2008

10 000,00

29.

Zakup samochodu dla OSP

2008

54 000,00

30.

Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP

2008

109 972,00

31.

Dotacja inwestycyjna dla OSP na zakup samochodu bojowego

2008

90 000,00

32.

Budowa sali sportowej w Pisarzowicach – dokumentacja techniczna

2008

90 707,00

33.

Przebudowa obiektu oświaty w Miękini

2007/2008

16 437,00

34.

Zakup pieca co.

2008

6 241, 65

35.

Zakup pieca co.

2008

8 500,00

36.

Zakup busa do dowożenia uczniów

2008

42 876,50

37.

Budowa placów zabaw

2008

89 607,78

38.

Zakup sprzętu medycznego do szpitala

w Środzie Śląskiej

2008

30 000,00

39.

Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Wrocław,

w części gmina Miękinia

2008

272 170,16

40.

Budowa zbiornika małej retencji w Błoniach – dokumentacja techniczna

2008

1 830,00

41.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego – dokumentacja techniczna

2008

6 516,14

42.

Dotacja inwestycyjna dla instytucji kultury na zadanie: „Adaptacja obiektu na dom kultury w Miękini”

2008

12 200,00

43.

Modernizacja świetlic wiejskich w Miękini, Czernej oraz Mrozowie

2008

39 010,00

44.

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Miękini

2007/2008

462 364,29

45.

Budowa zespołu boisk w Lutyni – ORLIK 2012

2008

1 419 017,41

46.

Budowa hali widowiskowo – sportowej

w Miękini

2008

2 972 698,01

Razem

12 575 438,19 zł
Informacja dla osób niesłyszącychCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejSystem Informacji Przestrzennejgov.pl
design by fast4net

Płatności online