Komunikaty - Wybory Prezydenta Rzeczyp - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja klasyczna serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Komunikaty

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

26 marca 2020
Urząd Gminy w Miękini przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych do dnia 10 kwietnia do godziny 15.30 w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pocztą tradycyjną.

Adres poczty elektronicznej oraz numeru telefonu, pod którym zainteresowani będą mogli uzyskać informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń:
Telefon: 071/73 59 221
e-mail: radagminy@miekinia.pl
adres: Urząd Gminy w Miękini, ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia.

1. zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy funkcjonowania urzędu – do. godz. 15.30) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);
2. w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest: - uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
- potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).
Liczba odwiedzin: 1756

Stopka

Płatności online
Zamknij