Oficjalny portal Gminy Miękinia

Wyszukiwarka

BIP
RSS
FaceBook
English
Wersja polska
Wersja klasyczna serwisu


Strona główna
Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Otwórz się na
zdrowy klimat

Menu
Czy wiesz, że... ?
Jurajski ogródek
We wschodniej części lubiatowskiego majątku obok kolorowej oficyny znajduje się „jurajski ogródek”, a w nim dwa prehistoryczne gady wykonane z drutu i betonu przez Zbigniewa Pilcha. W ogródku rosną wszystkie rośliny chronione występujące na terenie gminy Miękinia.
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Komunikaty
Jesteś tutaj:  ›› Urząd Gminy ›› Komunikaty
Data dodania: 8 lipca 2020
Ważna zmiana w opłacie skarbowej za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z dnia 23 czerwca 2020 r., poz. 1086), który wprowadził zmiany w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm.)) informujemy, że:
1) Od dnia 24 lipca 2020 r. następuje podwyższenie opłaty skarbowej za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w tym decyzje celu publicznego i decyzje o warunkach zabudowy) i będzie ona wynosić 598,00 zł, bez względu na rodzaj inwestycji,
2) Zostało zniesione dotychczas obowiązujące zwolnienie od opłaty za wydanie decyzji  w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
3) Od opłaty zostaje zwolniona wyłącznie decyzja wydawana na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego dotyczy, bez względu na rodzaj inwestycji,
4) Od dnia 24 lipca 2020 r. opłata za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy będzie wynosiła 56,00 zł.


Informacja dla osób niesłyszącychCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejSystem Informacji Przestrzennejgov.pl
design by fast4net

Płatności online