Aktualności - Ważna informacja dot. - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja klasyczna serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Aktualności

Ważna informacja dot. odpadów i stanu dróg

8 grudnia 2023
Przypominamy, że zarządzanie drogami wewnętrznymi, w tym prywatnymi, a więc i odśnieżanie należy do obowiązków zarządcy terenu, na którym znajduje się droga lub właściciela tego terenu.
W przypadku, gdy droga wewnętrzna stanowi własność np. kilku osób, które mają przy niej swoje domy, właściciele muszą usunąć śnieg czy też lód. Kwestią porozumienia między właścicielami jest, czy każdy będzie odśnieżał tylko fragment w granicach własnej nieruchomości, czy też zajmował się całym odcinkiem drogi, np. według ustalonego harmonogramu.

Odbiór odpadów komunalnych może odbywać się wyłącznie na drogach, gdzie zapewniona jest jej przejezdność. Zabłocenia, zaśnieżenia, czy też oblodzenia uniemożliwiają odbiór odpadów ponad 25 tonowemu pojazdowi (śmieciarce). Tonaż jest zmienny i uzależniony od zbieranej frakcji. W takich przypadkach wywóz odpadów będzie możliwy dopiero po uprzątnięciu terenu przez właściciela, w taki sposób, aby 25-tonowy pojazd mógł podjechać na miejsce. W sytuacji niedostosowania drogi do wjazdu śmieciarki pojemniki (worki) na odpady należy dostarczyć do najbliższej drogi publicznej lub innej, gdzie dojazd i odbiór odpadów będzie możliwy, bądź udostępnić w sposób uzgodniony uprzednio z przedsiębiorcą odbierającym odpady tj. Chemeko-System Sp.z o.o. e-mail: gmina@chemekosystem.pl , tel. 601 583 313.


Liczba odwiedzin: 1161

Stopka

Płatności online
Zamknij