Aktualności gminne - Utrudnienia w ru - Gmina Miękinia

Wójt przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja klasyczna serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Aktualności gminne

Utrudnienia w ruchu na ulicy Willowej w Miękini

25 stycznia 2022
W związku z postępującymi pracami przebudowy ulicy Willowej i Dębowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Miękinia, ze względu na rozpoczęcie prac ulokowanych w osi jezdni oraz wymagających wykonania głębokich wykopów, wystąpią utrudnienia w ruchu.
Prace prowadzone będą sukcesywnie niewielkimi odcinkami, co czasowo uniemożliwi mieszkańcom dojazd do posesji bezpośrednio w trakcie prowadzenia samych prac, tj. w godzinach 7-17 każdego dnia roboczego, począwszy od dnia 27.01 do 28.02 włącznie. Dostęp do poszczególnych posesji uzależniony będzie od lokalizacji prowadzonych prac. Osoby nie mogące dojechać do posesji w podanych godzinach mają możliwość pozostawienia auta na ul. Jesionowej oraz na ul. Dębowej w sposób umożliwiający ruch pojazdów budowy.

Poniżej wykaz działek zasiedlonych/zabudowanych, o ograniczonym dostępie na czas prowadzenia prac: 498/3, 498/5, 485/4, 485/1, 485/2, 495/14, 495/26, 495/23, 495/22, 495/25, 495/21, 495/17, 495/20, 495/19.

Wykonawca deklaruje, iż na bieżąco będzie informował o planowanych zmianach lub przystąpieniu do kolejnych etapów prac, np. wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi, mających wpływ na dostęp do wymienionych działek. Ponadto Wykonawca otwarty jest na współpracę z mieszkańcami w sytuacjach wymagających dostępu do posesji służb ratunkowych oraz bieżącej obsługi komunalnej. Wszelkiego rodzaju sytuacje dające się przewidzieć należy zgłaszać z wyprzedzeniem do Kierownika robót drogowych KOBYLARANIA S.A Pana Zbigniewa Kowalika – telefon kontaktowy kom. 607110643.

Liczba odwiedzin: 553

Stopka

Płatności online
Zamknij