Urząd Miejski w Miękini - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja klasyczna serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Urząd Miejski w Miękini

Urząd Stanu Cywilnego

Nr telefonu: 71 735 92 13
Kierownik USC: Katarzyna Tarnowska
Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:
  1. prowadzenie rejestracji stanu cywilnego poprzez sporządzanie aktów stanu cywilnego, przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, o powrocie do poprzedniego nazwiska po rozwiązaniu związku małżeńskiego, o uznaniu dziecka,
  2. wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
  3. stwierdzenie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,
  4. prowadzenie spraw w zakresie należącym do Kierownika USC, a wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego,
  5. rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów.
Liczba odwiedzin: 25173

Stopka

Płatności online
Zamknij