Oficjalny portal Gminy Miękinia

Wyszukiwarka

BIP
RSS
FaceBook
English
Wersja polska
Wersja klasyczna serwisu


Strona główna
Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Otwórz się na
zdrowy klimat

Menu
Czy wiesz, że... ?
Kwiatowe ogródki
Cechą charakterystyczną wsi Łowęcice są bogate i barwne kwiatowe ogródki przydomowe, które niemal zasłaniają elewacje frontowe niskich domów mieszkalnych.
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Aktualności gminne
Jesteś tutaj:  ›› Gmina ›› Aktualności gminne
Data dodania: 30 stycznia 2012
Unijny projekt "Rozwińmy skrzydła.." na ukończeniu

Od półtora roku w gminie Miękinia wdrażany jest projekt unijny „Rozwińmy skrzydła – edukacja przedszkolna w Gminie Miękinia”. W styczniu rozpoczęło się ostatnie pół roku jego realizacji. Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w gminie Miękinia poprzez zwiększenie ich uczestnictwa w edukacji przedszkolnej.
Cel ten jest zgodny z założeniami przyjętymi w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013. Aby ten cel zrealizować, od stycznia do czerwca, kontynuowana będzie praca dwóch oddziałów przedszkolnych do których uczęszcza 50 maluchów w wieku od 3-6 lat.

W poszczególnych grupach realizowane będą autorskie plany pracy zgodny z obowiązującą podstawą programową z naciskiem na zajęcia manualne i ruchowe. Ponadto dzieci mają zapewnione zajęcia z języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej oraz zajęcia z rytmik. W nowym roku przewidywany jest również cykl zajęć edukacyjnych o różnym charakterze min. zajęcia z zakresu nauk ścisłych, edukacji ekologicznej, edukacji kulturalnej min. wyjazdy do teatru czy muzeum.

Zajęcia będą prowadzone tak aby dzieci dostawały wiedzę o takiej samej jakości niezależnie od płci, co jest zgodne z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. Wszystko po to aby podnieść kompetencje intelektualne, społeczne i emocjonalne dzieci oraz zwiększyć w przyszłości ich szanse edukacyjne.

W kwietniu, dla rodziców których dzieci uczęszczają dla „unijnego” przedszkola przeprowadzony zostanie warsztat z psychologiem „Budowa u dziecka pozytywnego obrazu samego siebie”. Jest to ostatni z cyklu warsztatów które odbyły się w przedszkolu. Ponadto wkrótce sale dydaktyczne zostaną ponownie doposażone w nowe zabawki i pomoce dydaktyczne tym razem przeznaczone do zabaw ruchowych. Projekt zakończy się w czerwcu inscenizacją teatralną przygotowaną przez dzieci.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Aktualny koszt projektu to kwota 836 324,26 zł, z czego 10% pokrywane jest ze środków Gminy Miękinia.
Informacja dla osób niesłyszącychCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejSystem Informacji Przestrzennejgov.pl
design by fast4net

Płatności online