Aktualności gminne - Umowa z wykonawc - Gmina Miękinia

Wójt przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja klasyczna serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Aktualności gminne

Umowa z wykonawcą budowy stacji uzdatniania wody w Kadłubie podpisana

23 grudnia 2021
22 grudnia 2021 r. w Urzędzie Gminy Miękinia miało miejsce podpisanie aktu umowy pomiędzy Zakładem Usług Komunalnych w Miękini a wybranym w ramach postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcą budowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Kadłub wraz z sieciami dosyłowymi. Wykonawcą Kontraktu jest ENVIROTECH sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Jana Kochanowskiego 7.
W ramach zadania, którego koszt brutto wyniesie 15.585.330,00 zł, wybudowana zostanie w Kadłubie nowa stacja uzdatniania wody o wydajności 300 m3/h oraz cztery sieci dosyłowe: jedna zasilająca sieć istniejącą, druga zasilająca część południową gminy, trzecia – zasilająca strefę aktywności gospodarczej, czwarta zasilająca część północną gminy.
Po realizacji inwestycji Gmina Miękinia zyska pełne, samowystarczalne źródło zaopatrzenia w wodę, gwarantujące nieprzerwane dostawy na terenie całej gminy. Termin zakończenia prac wyznaczony został do końca listopada 2022 roku.

Liczba odwiedzin: 331

Stopka

Płatności online
Zamknij