Komunikaty - Trzecia odsłona programu - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja klasyczna serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Komunikaty

Trzecia odsłona programu „Moja Woda”

18 sierpnia 2023
Zachęcamy mieszkańców gminy Miękinia do „łapania deszczówki” i skorzystania z dofinansowania udzielanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której zlokalizowany jest budynek jednorodzinny lub na której planuje się budowę takiego budynku mogą otrzymać dotację na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe. Na utworzenie na swoich nieruchomościach systemów zatrzymywania wód opadowych można otrzymać do 6 tys. zł dotacji, która obejmuje do 80 procent kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Dotacje będzie można otrzymać do: zakupu, montażu, budowy i uruchomienia instalacji do zbierania wód opadowych, gromadzenia deszczówki w zbiornikach i tzw. „oczkach wodnych”, retencjonowania w gruncie i na dachach oraz wykorzystywania zebranej wody z pomocą pomp, przewodów, filtrów, zraszaczy i innych urządzeń. Celem programu jest wsparcie przydomowych instalacji, które pozwolą w większym stopniu retencjonować, wyłapywać i wykorzystywać wodę pochodzącą z opadów deszczu, tak by nie trafiała ona bezpośrednio do kanalizacji, rowów odwadniających itp.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: https://wfosigw.wroclaw.pl/zloz-wniosek/moja-woda-2023/w_674,cel-programu
Liczba odwiedzin: 637

Stopka

Płatności online
Zamknij