Aktualności - Szanuj wodę - codzienn - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja klasyczna serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Aktualności

Szanuj wodę - codziennie!

28 kwietnia 2022
Według informacji GUS Polacy rocznie zużywają do 100 l wody dziennie. Mamy rosnące potrzeby zużycia wody, jednak jej zasoby nie rosną. Każdy z nas indywidualnie ma możliwość ograniczać straty wody. Zatem należy pamiętać o tym by szanować ją w codziennych sytuacjach, szczególnie przy wykonywaniu prac domowych i przydomowych.
Dostępność zasobów powierzchniowych i podziemnych wód oraz ich jakość to jedno z najważniejszych środowiskowych uwarunkowań rozwoju kraju. Polska jest w grupie krajów zaliczanych do ubogich w zasoby wodne, przeciętne zasoby wód w Polsce wynoszą ok. 60 mld m3, a w porach suchych ten poziom może spaść nawet poniżej 40 mld m3. Pod względem odnawialnych zasobów słodkiej wody przypadających na jednego mieszkańca nasz kraj jest dopiero na 24 miejscu w Unii Europejskiej. Za nami są już tylko Czechy, Cypr i Malta. Jak wynika z Raportu GUS wielkość odnawialnych zasobów wody słodkiej przypadająca na jednego mieszkańca Polski wynosi niecałe 1,6 tys. m3 (w Europie średnia zasoby to 5 tys. m3 na mieszkańca). Granicą, poniżej której kraj uznaje się za zagrożony takim niedoborem wody, jest 1,7 tys. m3 na mieszkańca.

Należy pamiętać, aby m.in.:
- do podlewania ogrodu czy napełnienia basenu wykorzystywać deszczówkę;
- brać prysznic zamiast kąpieli w wannie;
- podczas codziennej higieny np. mycia zębów czy mycia naczyń zakręcać wodę;
- nie wylewać wody jeśli można ponownie ją wykorzystać;
- urządzenia domowe włączać z wykorzystaniem funkcji „eco”.

Osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której zlokalizowany jest budynek jednorodzinny lub na której planuje się budowę takiego budynku mogą skorzystać z zewnętrznych źródeł dofinansowania działań prowadzonych w kierunku zwiększenia poziomu retencji na terenie posesji przy budynku oraz wykorzystywania zgromadzonych wód opadowych i roztopowych.

Tego typu zadania mogą zostać objęte dofinansowaniem w ramach m.in. programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Moja Woda”.

Obecnie Fundusz nie prowadzi naborów, jednak w momencie ich uruchomienia pracownicy Jednostki Realizującej Projekt w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini chętnie pomogą Państwu w dopełnieniu procedur związanych z pozyskaniem dotacji. Telefon kontaktowy do JRP ZUK w Miękini 71/397-35-48
.

Liczba odwiedzin: 846

Stopka

Płatności online
Zamknij