Aktualności gminne - Strategia Rozwoj - Gmina Miękinia

Wójt przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja klasyczna serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Aktualności gminne
Strategia Rozwoju Gminy Miękinia  - powiększ

Strategia Rozwoju Gminy Miękinia

1 lutego 2022
Po kilku miesiącach prac 31 stycznia br. na sesji Rady Gminy oficjalnie przyjęto Strategię Rozwoju Gminy Miękinia na lata 2021-2027. To ważny krok w ubieganiu się o środki pomocowe, w tym pochodzące z funduszy unijnych.
Strategia Rozwoju Gminy Miękinia jest efektem pracy ekspertów z zakresu polityki rozwoju, urbanistów, przedsiębiorców, mieszkańców i urzędników samorządowych. Jej ostateczny kształt wynika również z procesu konsultacji społecznych, którym dokument został poddany w okresie 20.09.2021-25.10.2021.

W dokumencie wypracowano wizję, kierunki rozwoju, cele operacyjne bez wskazywania zamkniętego katalogu odpowiadających im działań i inwestycji. Tym samym dokument ma charakter uniwersalny, odpowiadający wielu różnym wyzwaniom a jednocześnie zgodny z innymi strategicznymi dokumentami obowiązujący na poziomie regionalnym i krajowym.

Strategia Rozwoju Gminy Miękinia na lata 2021-2027 została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, uzyskała również wymagane prawem opinie innych organów, tj. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Wrocławiu, Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu.

STRATEGIA ROZWOJU GMINY MIĘKINIA NA LATA 2021-2027

Liczba odwiedzin: 654

Stopka

Płatności online
Zamknij