Komunikaty - Składanie oświadczeń o - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja klasyczna serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Komunikaty

Składanie oświadczeń o posiadanym zbiorniku bezodpływowym(szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków

5 lutego 2024
Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023r. poz.1469) Gminy zobowiązane są do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie oświadczeń i dostarczeniu ich do tut. urzędu. Wraz ze złożonym oświadczeniem prosi się o dołączenie kserokopii zawartej umówy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego (lub oczyszczalni) zawartej z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Burmistrza Miękini na prowadzenie działalności w danym zakresie oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Pliki do pobrania:

Liczba odwiedzin: 1927

Stopka

Płatności online
Zamknij