Projekty dofinansowane ze środków ze - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja klasyczna serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych
{n_title2}

Przebudowa kotłowni stałopalnej na gazową w Urzędzie Gminy Miękinia

Data rozpoczęcia: 2 października 2014
Koszt całkowity: 138 380,09 PLN
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Montaż finansowy:
Dofinansowanie z UE – 84 512,66 PLN
Środki krajowe – 53 867,43 PLN w tym: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 21 700,00 PLN
Budżet gminy Miękinia – 32 167,43 PLN
Opis:
Projekt dotyczył wymiany źródła ciepła - kotłowni stałopalnej na gazową w budynku użyteczności publicznej – Urzędzie Gminy Miękinia. Istniejąca kotłownia stałopalna była w bardzo złym stanie technicznym i cechowała się bardzo wysokim stopniem zanieczyszczenia powietrza. W wyniku zmiany źródła ciepła zmniejszyła się emisja substancji niebezpiecznych do atmosfery, co wpłynęło na poprawę jakości powietrza w gminie.

Liczba odwiedzin: 4089

Stopka

Płatności online
Zamknij