Projekty dofinansowane ze środków ze - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja klasyczna serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych
{n_title2}

Przebudowa chodnika w Zaborze Wielki

Data rozpoczęcia: 10 stycznia 2014
Koszt całkowity: 435 465,00 PLN
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Montaż finansowy:
Dofinansowanie z UE – 263 041,00 PLN
Budżet gminy Miękinia – 172 424,00 PLN
Opis:
W ramach realizacji operacji w Zaborze Wielkim wybudowano chodnik z kostki betonowej. Tym samym zostało zwiększone bezpieczeństwo oraz komfort pieszych uczestników ruchu drogowego. Nie bez znaczenia jest również fakt poprawy standardu życia mieszkańców sołectwa, w wyniku wybudowania nowej infrastruktury – chodnika w centrum miejscowości przy głównym ciągu komunikacyjnym wsi. Poprawiona została estetyka miejscowości poprzez zmianę nawierzchni chodnika z gruntowego z licznymi ubytkami na chodnik z kostki betonowej. Realizacja przedmiotowej operacji wpłynęła nie tylko na kształtowanie przestrzeni publicznej we wsi, ale sprzyja także nawiązywaniu kontaktów społecznych o czym świadczy „Pierwszomajowa inicjatywa mieszkańców wsi Zabór Wielki” polegająca na porządkowaniu terenów miejscowości i przeprowadzenia nasadzeń przy wybudowanym chodniku.

Liczba odwiedzin: 3661

Stopka

Płatności online
Zamknij