Komunikaty - Projekt „Urzędy dostę - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja klasyczna serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Komunikaty

Projekt „Urzędy dostępne on-line”

24 września 2019
Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności świadczenia usług dziedzinowych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze podatków, opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 10 jednostkach samorządu terytorialnego.
Projekt skierowany jest do pracowników Urzędów Gmin Partnerskich. W ramach zaplanowanych działań znajdują się:
  • uruchomienie lub modernizacja 100 e-usług elektronicznych na platformie ePUAP
  • wdrożenie systemów dziedzinowych z zakresu podatków i opłat w 10 Urzędach Partnerskich
  • uruchomienie Portalu Informacyjnego o Nieruchomościach w 10 Urzędach Partnerskich
  • uruchomienie Portalu Interesanta dotyczącego opłat i podatków w 10 Urzędach Partnerskich
  • przeprowadzenie badań satysfakcji klienta i wprowadzenie procedur podnoszących jakość obsługi
  • przeprowadzenie szkoleń dla pracowników
Okres realizacji: 1.10.2017-31.12.2019
Wartość projektu: 1 998 974,40 zł
Dofinansowanie: 1 684 622,40 zł
Źródło dofinansowania:  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne)
Liczba odwiedzin: 1380

Stopka

Płatności online
Zamknij