Aktualności - Program usuwania azbest - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja klasyczna serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Aktualności

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

17 stycznia 2023
13.01.2023 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu po raz kolejny uruchomił nabór wniosków dla gmin na usuwanie wyrobów zawierających azbest, do którego przystąpi Gmina Miękinia.
W ramach zadania przewidziano zbiórkę zdemontowanych wyrobów oraz demontaż, transport i utylizację pokryć dachowych wykonanych z azbestu na budynkach zlokalizowanych na terenach gmin. Mieszkańcy,
z własnych środków, zobowiązani będą do poniesienia kosztów wykonania nowego pokrycia dachowego na swoich budynkach.

Do końca stycznia br. można składać Deklaracje przystąpienia do Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miękinia.
Dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim w Miękini w terminie do 31 stycznia 2023 roku. Zgłoszenia złożone po tym terminie lub niekompletne nie będą uwzględniane przy tegorocznej realizacji Programu. Deklarację powinien złożyć właściciel nieruchomości, osobno dla każdego obiektu.

Realizacja odbioru azbestu przewidziana jest na maj-wrzesień 2023 roku. Po wyborze Wykonawcy zadania, mieszkańcy zostaną powiadomieni o dokładnym terminie prac. Deklaracje są dostępne w Urzędzie Miejskim w Miękini lub na stronie internetowej: https://bip.miekinia.pl/m,13614,azbest.html

Liczba odwiedzin: 569

Stopka

Płatności online
Zamknij