Aktualności - Prace związane z moder - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja klasyczna serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Aktualności

Prace związane z modernizacją infrastruktury kanalizacyjnej w ciągu przesyłowym Lutynia Wilkszyn

31 października 2023
Informujemy, że trwają prace związane z realizacją rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej przesyłowej pomiędzy miejscowościami Lutynia Wilkszyn.
W ramach inwestycji zaplanowano budowę około 9 km sieci kanalizacyjnej oraz wymianę istniejących przepompowni ścieków – PS2Lt Wróblowice, PS3Kr Krępice, PS4Kr Krępice i PS5Żr Żurawiniec, które są zlokalizowane w ciągu przesyłowym kanalizacji sanitarnej Lutynia – Wilkszyn, będących w złym stanie technicznym, na tłocznie ścieków o wymaganych wydajnościach.

W związku prowadzonymi pracami do końca 2023 roku mogą wystąpić utrudnienia z funkcjonowaniem infrastruktury kanalizacji sanitarnej na wskazanym obszarze.
Liczba odwiedzin: 278

Stopka

Płatności online
Zamknij