Oficjalny portal Gminy Miękinia

Wyszukiwarka

BIP
RSS
FaceBook
English
Wersja polska
Wersja klasyczna serwisu


Strona główna
Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Otwórz się na
zdrowy klimat

Menu
Czy wiesz, że... ?
Eksperyment lotniczy
Około 1910 roku miał miejsce na górce pomiędzy Mrozowem a Wojnowicami eksperyment lotniczy. Inżynier z Wrocławia, Schrader, który prowadził eksperymenty z "aparatami latającymi", przeleciał w linii prostej 50 m na swojej maszynie. Nie mamy informacji, czy próbę tę ponowiono i z jakim rezultatem.
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Aktualności gminne
Jesteś tutaj:  ›› Gmina ›› Aktualności gminne
Data dodania: 29 listopada 2011
Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego

23.11.2011 odbyło się posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego. Pierwsza część spotkania dydaktyczno-szkoleniowa skierowana była do członków Zespołu Interdyscyplinarnego i przedstawicieli instytucji, których pracownicy zobowiązani są do wdrażania procedury „Niebieska Karta”.
Poświęcona została w całości prezentacji szczegółowych zagadnień dotyczących wdrażania procedury jak i poprawnemu wypełnianiu forularzy „Niebieska Karta”. Prelekcję połączoną z prezentacją multimedialną poprowadziła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Monika Międzyrzecka.

Część druga. Poświęcona była przede wszystkim bieżącemu funkcjonowaniu Zespołu. Porządek posiedzenia:
  1. Informacja Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego na temat spraw związanych z przemocą w Gminie Miękinia. Dotycząca przede wszystkim aktualnie prowadzonych dzialań przez członków Grup Roboczych.
  2. Sprawy bieżące
  3. Sprawy przekazane przez inne służby.
Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego zakończone zostało informacją o terminie konferencji podsumowującej realizację Programu Profilaktyki Przemocy w Rodzinie w Gminie Miękinia, która odbędzie się w dniu 14.XII.2011 w godzinie 10 w siedzibie Samorządowego Ośrodka Kultury w MiękiniInformacja dla osób niesłyszącychCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejSystem Informacji Przestrzennejgov.pl
design by fast4net

Płatności online