Aktualności - Ponad 36 tys. zł na us - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja klasyczna serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Aktualności

Ponad 36 tys. zł na usuwanie azbestu

4 sierpnia 2021
Gmina Miękinia pozyskała 36 552 zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miękinia w 2021 r.
Realizacja zadania obejmie 35 posesji, z których zdemontowane, odebrane i utylizowane zostanie ponad 130 ton wyrobów zawierających azbest.

Prace przewidziane są na sierpień i wrzesień, a o dokładnych terminach odbioru właściciele posesji zostaną poinformowani z wyprzedzeniem. Mieszkańcy nie ponoszą żadnych kosztów odbioru azbestu. Z własnych środków zobowiązani są do wykonania nowego pokrycia dachowego na obiektach, w których przeprowadzony zostanie demontaż materiałów zawierających azbest.

Liczba odwiedzin: 797

Stopka

Płatności online
Zamknij