Aktualności - Ponad 3 mln zł na budo - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja klasyczna serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Aktualności

Ponad 3 mln zł na budowę kanalizacji

20 lipca 2022
Zakład Usług Komunalnych w Miękini znalazł się na liście rankingowej Zarządu Województwa Dolnośląskiego w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zdobywając dotację w wysokości 3 211 118,00 zł.
Inwestycja pn „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Kadłub” uzyskała 19,5 punktów, plasując ZUK w Miękini na 17 miejscu listy rankingowej wśród 82 inwestycji ubiegających się o wsparcie.

W ramach planowanej operacji zostanie wybudowany odcinek zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Kadłub oraz odcinek sieci wodociągowej w kierunku miejscowości Miękinia. Ponadto w ramach przedmiotowej inwestycji zostanie zakupiony samochód specjalistyczny do czyszczenia sieci oraz obiektów kanalizacyjnych.

Zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy całkowity koszt inwestycji wyniesie 8 796 635,35 zł, z czego 3 211 118,00 zł stanowi kwota pomocy finansowej ze środków PROW 2014-2020.

Liczba odwiedzin: 1326

Stopka

Płatności online
Zamknij