Aktualności - Podsumowanie szkolenia - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja klasyczna serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Aktualności

Podsumowanie szkolenia pn. „Jak opiekować się osobą starszą w domu - aspekt praktyczny”

27 czerwca 2019
W dniu 26 czerwca 2019r. odbyło się szkolenie pn. „Jak opiekować się osobą starszą w domu - aspekt praktyczny” organizowane przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Miękini.
Szkolenie przeprowadziła Pani Ewa Chlebek, pielęgniarka, specjalista opieki długoterminowej, konsultant wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego w latach 2006-2012.
W szkoleniu wzięło udział 11 osób z terenu Gminy Miękinia.
W ramach szkolenia poruszone zostały m.in. zagadnienia dotyczące: fizjologicznego starzenia się organizmu człowieka, główne problemy związane z zapewnieniem osobom starszym opieki w domu oraz sposoby ich rozwiązywania, metody skutecznej pielęgnacji, aranżacja przestrzeni w domu do potrzeb niesamodzielnej osoby starszej z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, metody wspomagające opiekunów w organizacji dnia osoby niesamodzielnej, metody wspomagające w zakresie komunikacji opiekuna formalnego, nieformalnego z osobą chorą, wykorzystanie sprzętu wspomagającego codzienną opiekę nad niesamodzielną osobą starszą itp. Każdy uczestnik szkolenia otrzymał darmowe materiały szkoleniowe, w których oprócz tematyki szkolenia znajdują się przykładowe ćwiczenia umysłowe i fizyczne dla osób starszych oraz przykładowe jadłospisy oraz poradnik „Jak opiekować się osobą przewlekle chorą w domu”. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.
Szkolenie „Jak opiekować się osobą starszą w domu – aspekt praktyczny” jest organizowane od kilku lat i dzięki czemu powiększa się baza osób mogących świadczyć usługi opiekuńcze osobom starszym i niepełnosprawnym, potrzebującym opieki.
Opieka nad niesamodzielną osobą starszą stanowi duże obciążenie fizyczne i psychospołeczne dla jego opiekuna, zwłaszcza, kiedy nie jest on profesjonalnie przygotowany do sprawowania takiej opieki, dlatego wiedza uzyskana podczas szkolenia stanowi istotne wsparcie osób opiekujących się najbliższymi. Ponadto osoby biorące udział w szkoleniu z większą świadomością podchodzą do procesu starzenia i z większym zrozumieniem problemów swoich najbliższych.

Liczba odwiedzin: 1319

Stopka

Płatności online
Zamknij