Projekty dofinansowane ze środków ze - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja klasyczna serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych
{n_title2}

Podniesienie kompetencji i rozwój umiejętności uczniów z obszaru ZIT WrOF

Data rozpoczęcia: 1 września 2019
Koszt całkowity: 1 135 449,72 PLN
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Montaż finansowy:
Wartość projektu: 1 135 449,72 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 064 956,92 PLN
Opis:
Gmina Miękinia jako Partner Zachodniej Izby Gospodarczej - Pracodawcy i Przedsiębiorcy i Gminy Wrocław realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „Podniesienie kompetencji i rozwój umiejętności uczniów z obszaru ZIT WrOF”.

Celem projektu jest poprawa jakości procesu kształcenia w kontekście kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy.

Projekt zakłada wsparcie pięciu szkól podstawowych, poprzez organizację zajęć dodatkowych i poza szkolnych, doposażenie szkół (sal lekcyjnych), szkolenia i kursy dla nauczycieli.

Efektem projektu będzie nabycie przez uczniów i nauczycieli pożądanych kompetencji i kwalifikacji oraz podniesienie jakości kształcenia w szkołach biorących udział w projekcie.


Liczba odwiedzin: 1588

Stopka

Płatności online
Zamknij