Urząd Miejski w Miękini - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja klasyczna serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Urząd Miejski w Miękini

Pełnomocnik ds. Strefy Ekonomicznej

Symbol: PSE
Nr telefonu: 71 735 92 61
Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Pełnomocnika ds. Strefy Ekonomicznej należy:
  1. inicjowanie, planowanie, koordynowanie i monitorowanie przedsięwzięć i projektów związanych z utworzenia na terenie Gminy Miękinia podstrefy Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej,
  2. nawiązanie i utrzymywanie kontaktów, przygotowanie negocjacji z przedstawicielami instytucji krajowych i międzynarodowych w sprawie powstania i zainwestowania na terenie strefy ekonomicznej,
  3. koordynowanie działań związanych z opracowaniem koncepcji zagospodarowania obszaru strefy ekonomicznej, współpraca z projektantami,
  4. prowadzenie ewidencji terenów przeznaczonych na strefę ekonomiczną w zakresie ich granic oraz istniejącej, planowanej i projektowanej infrastruktury technicznej,
  5. podejmowanie działań zmierzających do uzyskania terenów z Agencji Nieruchomości Rolnych na potrzeby strefy ekonomicznej,
  6. współpraca z referatami urzędu przy opracowaniu planów zagospodarowania przestrzennego dla strefy ekonomicznej, opracowanie na rzecz referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego wskazówek do projektów planów,
  7. współpraca z referatami urzędu w przygotowywaniu strategii rozwoju gminy wieloletnich programów inwestycyjnych oraz innych programów rozwojowych,
  8. współpraca z instytucjami dysponującymi środkami finansowymi przeznaczonymi na aktywizacje gospodarczą gminy,
  9. współpraca z referatami urzędu przy określaniu kierunków inwestowania w rozwój infrastruktury gminy w szczególności na terenie strefy ekonomicznej.
Liczba odwiedzin: 8620

Stopka

Płatności online
Zamknij