Oficjalny portal Gminy Miękinia

Wyszukiwarka

BIP
RSS
FaceBook
English
Wersja polska
Wersja klasyczna serwisu


Strona główna
Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Otwórz się na
zdrowy klimat

Menu
Czy wiesz, że... ?
Kościół w Radakowicach
Jedyny w Radakowicach kościół ma burzliwą historię, stąd jego skromne zabytkowe wyposażenie. W czasach reformacji, pomiędzy latami 1564-1572, obiekt pełnił rolę ewangelickiego zboru, następnie ponownie stał się kościołem katolickim. Świątynia była też świadkiem jednego z epizodów bitwy pod Lutynią, w czasie którego został ranny niemal pod samym ołta­rzem i kilka dni później zmarł, pruski generał von Rohr.
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Komunikaty
Jesteś tutaj:  ›› Urząd Gminy ›› Komunikaty
Data dodania: 27 kwietnia 2021
Opłaty śmieciowe – nasza wspólna sprawa
Drodzy mieszkańcy, jak wszyscy wiemy, podatki i opłaty wpływające do gminnej kasy są następnie przeznaczane na różne działania służące mieszkańcom, w tym również na gospodarowanie odpadami. Dlatego tak ważne jest, abyśmy odpowiedzialnie i uczciwie wypełniali deklaracje śmieciowe. Niestety, w wielu przypadkach obserwujemy spore rozbieżności w składanych deklaracjach pod względem liczby osób zadeklarowanych w odniesieniu do danych pozyskanych z Ewidencji Ludności, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, placówek oświatowych i na podstawie zużycia wody.

W tej sytuacji zmuszeni jesteśmy do rozpoczęcia kontroli polegającej na porównaniu liczby osób zgłoszonych w deklaracji z danymi z innych rejestrów. W przypadku uzasadnionych wątpliwości będziemy wzywać do udzielenia wyjaśnień oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednocześnie zachęcamy wszystkich Państwa, których deklaracja nie uwzględnia stanu faktycznego co do liczby zgłoszonych osób do jej skorygowania i przekazania do Urzędu Gminy.

Przypominamy, że zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych, takich jak liczba osób zamieszkujących nieruchomość, właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

W sprawie dodatkowych pytań, problemów z wypełnieniem deklaracji, prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy Miękinia - Paulina Masłowska tel.: 71-735-92-50, e-mail: smieci@miekinia.pl.

Formularz deklaracji DO-1 dostępny jest na stronie BIP - https://bip.miekinia.pl/m,13621,oplata-smieciowa.html
oraz wersja elektroniczna na stronie ePUAP - https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-urzednika/katalog-spraw/ochrona-srodowiska/prowadzenie-dzialalnosci-zwiazanej-ze-skladowaniem-i-gospodarka-odpadami/deklaracje-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi.


Informacja dla osób niesłyszącychCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejSystem Informacji Przestrzennejgov.pl
design by fast4net

Płatności online