Komunikaty - Ograniczenia w dostawie w - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja klasyczna serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Komunikaty

Ograniczenia w dostawie wody w miejscowościach: Mrozów, Krępice, Kokorzyce, Wojnowice, Wilkostów, Czerna

27 czerwca 2019
Zarządzenie nr 1/06/2019 Prezesa Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w dostawie wody na terenie działania Stacji Uzdatniania Wody w Mrozowie
§ 1 Na podstawie art.51 ust.1 Regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Miękinia z dnia 27 października 2017 roku (wprowadzonego w drodze uchwały nr XXXV/335/17 Rady Gminy Miękinia – opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w dniu 6 listopada 2017r. pod poz. 4538)
w związku z wystąpieniem braku zdolności technologicznych ujęcia i przesyłu wody spowodowanym nadmiernym poborem wody do celów innych niż bytowe w okresie upałów (używanie wody do podlewania ogrodów i trawników, terenów zielonych, napełniania basenów itp.): dostarczanej ze Stacji Uzdatniania Wody w Mrozowie zarządzam, co następuje:
§2 Na terenie miejscowości: Mrozów, Wojnowice, Wilkostów, Czerna, Krępice, Kokorzyce i Żurawiniec - wprowadza się zakaz używania wody z wodociągów w gospodarstwach domowych i podmiotach gospodarczych do celów innych niż bytowe, a w szczególności do podlewania ogródków przydomowych i trawników, terenów zielonych, napełniania basenów, mycia samochodów w godzinach od 17:00 do 24:00 od dnia 27 czerwca 2019 roku do dnia 7 lipca 2019r.
§3 Naruszenie zakazu, o którym mowa w §1 – uznaje się jako nielegalny pobór wody.
§4 Do kontrolowania przestrzegania niniejszego zarządzenia upoważnienie są pracownicy Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini, a od dnia 01 lipca 2019r. – funkcjonariusze Straży Gminnej.
§5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 czerwca 2019r.

Pliki do pobrania:

Liczba odwiedzin: 3458

Stopka

Płatności online
Zamknij