Komunikaty - Ogłoszenie w sprawie pub - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja klasyczna serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Komunikaty

Ogłoszenie w sprawie publikacji uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego

29 maja 2024
Na podstawie art. 19a ust..3 stawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571 ze zm.) Urząd Miejski w Miękini zamieszcza ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy kierować drogą mailową na adres: fundusze@miekinia.pl lub listownie na adres:
Urząd Miejski w Miękini
ul. Kościuszki 41
55-330 Miękinia
w terminie do dnia 05 czerwca 2024 r.

Pliki do pobrania:

Liczba odwiedzin: 130

Stopka

Płatności online
Zamknij