Oficjalny portal Gminy Miękinia

Wyszukiwarka

BIP
RSS
FaceBook
English
Wersja polska
Wersja klasyczna serwisu


Strona główna
Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Otwórz się na
zdrowy klimat

Menu
Czy wiesz, że... ?
Sasanka łąkowa
W roku 1992 w miejscowości Mrozów podczas przeprowadzanych badań terenowych związanych z inwentaryzacją chronionych gatunków fauny i flory stwierdzono występowanie sasanki łąkowej, bardzo rzadkiej chronionej rośliny występującej jedynie w trzech miejscach w Polsce.
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Komunikaty
Jesteś tutaj:  ›› Urząd Gminy ›› Komunikaty
Data dodania: 1 września 2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIĘKINIA
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Miękinia w dniu 31 sierpnia 2021r.
Uchwały nr XXXIII/414/21 w sprawie zatwierdzenia porządkowego Wójta Gminy
Miękinia o następującej treści:

UCHWAŁA NR XXXIII/414/21
RADY GMINY MIĘKINIA
z dnia 31 sierpnia 2021r.

w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Wójta Gminy Miękinia

Na podstawie art. 41 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) uchwala się co następuje:

§1. Zatwierdza się zarządzenie porządkowe Wójta Gminy Miękinia nr 126/2021 z dnia 24 sierpnia 2021r. w sprawie zniesienia zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz napełniania przydomowych basenów rekreacyjnych wodą z wodociągów komunalnych na terenie gminy Miękinia.
§2.Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miękinia.
§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miękinia, tablicach ogłoszeń na terenie sołectw oraz umieszczenie w biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miękinia.
§4.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

                                                                                                                                                            Zastępca Wójta

                                                                                                                                                            Z up. Wójta

                                                                                                                                                            Gabriela Gronek- BednarczykInformacja dla osób niesłyszącychCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejSystem Informacji Przestrzennejgov.pl
design by fast4net

Płatności online