Komunikaty - Obwieszczenie Burmistrza - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja klasyczna serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Komunikaty

Obwieszczenie Burmistrza Miękini w sprawie terminów polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie "Piętnastka", na terenie obwodu łowieckiego 247, w sezonie łowieckim 2023/2024

18 października 2023
Burmistrz Miękini działając na podstawie art. 42 ab ust.2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U.2023.1082 t.j. z dnia 2023.06.09) zawiadamia, że na terenie obwodu łowieckiego nr 247 odbędą się polowania zbiorowe w sezonie 2023/2024, organizowane przez Koło Łowieckie „PIĘTNASTKA” Wrocław. Miejsca polowań: Las Mrozowski, Las Zakrzyce, Gałówek.
 
Polowania zbiorowe dla myśliwych  odbędą się w następujących terminach:
18    listopada  2023r. –   od godz. 8.00 do godz. 15.30 (Las Mrozowski)
19    listopada  2023r. –   od godz. 8.00 do godz. 15.30 (Las Mrozowski)
9  grudnia 2023r. –   od godz. 8.00 do godz. 15.30 (Las Zakrzyce, Gałówek)
9  grudnia 2023r. –   od godz. 8.00 do godz. 15.30 (Las Zakrzyce, Gałówek)
13  stycznia 2024 r.  - od godz. 8.00 do godz. 15.30 (Las Mrozowski)
 
Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Burmistrza. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.
Liczba odwiedzin: 536

Stopka

Płatności online
Zamknij