Aktualności - Numer porządkowy i skr - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja klasyczna serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Aktualności

Numer porządkowy i skrzynka pocztowa

7 lutego 2020
Przypominamy mieszkańcom naszej gminy o obowiązku zamieszczania numerów porządkowych w miejscu widocznym na budynku lub ogrodzeniu przy bramie, a także o obowiązku posiadania skrzynek pocztowych.
Urząd Gminy Miękinia wraz z Regionem Sieci Poczty Polskiej S.A. we Wrocławiu przypomina o obowiązku posiadania skrzynek pocztowych zainstalowanych na posesjach, które w znaczny sposób rozwiązują problem doręczania korespondencji do adresatów zamieszkałych w obszarze doręczeń gminy Miękinia.
Skrzynka pocztowa powinna znajdować się na każdej posesji. To dziś w Polsce prawny obowiązek.
Według informacji uzyskanych od Naczelnika urzędu znaczna ilość posesji nie posiada indywidualnych skrzynek pocztowych. Zgodnie z art. 40 Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. prawo pocztowe to na właścicielu lub współwłaścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek instalowania skrzynek pocztowych. Posiadanie skrzynek pocztowych jest jednym z warunków prawidłowego doręczania korespondencji, ułatwia listonoszowi przedmiotowe doręczanie jak również podnosi bezpieczeństwo w obrocie pocztowym.
Nadmieniamy, że zgodnie z art. 64 §1. ustawy z dnia 20 maja 1971 r. (Kodeks Wykroczeń Dz. U. z 2019 r. poz. 821 z późn. zm.) właściciel, administrator lub użytkownik nieruchomości, który nie dopełni obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Liczba odwiedzin: 3061

Stopka

Płatności online
Zamknij