Aktualności - Miękińskie karty dla - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja klasyczna serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Aktualności

Miękińskie karty dla rodzin i seniorów

26 lipca 2023
Kolejni przedsiębiorcy i instytucje zadeklarowały chęć przystąpienia do programu “Miękińskiej Karty Dużej Rodziny” i “Miękińskiej Karty Seniora”.
Dzięki temu już w I kwartale 2024 r. osoby, które będą posiadały “Miękińską Kartę Dużej Rodziny” i/lub “Miękińską Kartę Seniora” będą mogły skorzystać ze zniżek oferowanych przez przedsiębiorców oraz Gminę Miękinia.
Do grona zadeklarowanych Partnerów programu dołączyli:

1 .Ośrodek ,,Pamięć i Przyszłość’’ (Centrum Historii Zajezdnia)
Działalność ośrodka:
- prowadzenie Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu, w którym znajduję się wystawa stała Wrocław 1945-2016, stanowiąca opowieść o powojennych losach miasta i jego mieszkańców, którzy przybywszy z różnych stron Polski i Kresów od nowa tworzyli społeczną, kulturową i naukową tkankę miasta. Scenograficzna, interaktywna i multimedialna wystawa wzbogacona jest tysiącami zdjęć, materiałami audio-video oraz oryginalnymi i wyjątkowymi eksponatami;
- prowadzenie działalności edukacyjnej;
- inicjowanie i prowadzenie projektów badawczych, edukacyjnych, szkoleniowych, stypendialnych, kulturalnych oraz rozwojowych;
-prowadzenie działalności wydawniczej;
-zbieranie, opracowywanie i prezentowanie przedmiotów, dokumentów, pamiątek oraz świadectw dziedzictwa historycznego, materialnego, duchownego i kulturowego;
-prowadzenie akcji promocyjnych, społecznych i informacyjnych.
ul. Grabiszyńska 184
53-235 Wrocław
https://www.zajezdnia.org/zajezdnia
https://www.facebook.com/centrumhistoriizajezdnia/
 
2. REVITA NORMOBARIA
Revita Gabinet Dietetyki Klinicznej Agnieszka Arendarczyk
Normobaria to komora, w której przebywamy pod ciśnieniem 1,5 atm, oddychamy: tlenem o stężeniu 2 razy większym niż w atmosferze ziemskiej, dwutlenkiem węgla wyższym o 70 razy i wodorem do 30000 razy większym niż w powietrzu atmosferycznym. Takie parametry gazów sprawiają, że komora normobaryczna to silne narzędzie gazoterapii, które okazało się jednym z najsilniejszym stymulantów odzyskiwania zdrowia i odwracania procesów starzenia.
ul. Kwiatowa 39
55-040 Bielany Wrocławskie
https://revitanormobaria.pl/
https://www.facebook.com/revitanormobaria
 
3. Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękini
Prowadzenie wielokierunkowej działalności w dziedzinie rozwoju i upowszechniania regionalnej, narodowej i światowej kultury wśród mieszkańców gminy.
ul. Kościuszki 43, Miękinia
http://kultura.miekinia.pl/
 
4. Stowarzyszenie UKS Gminy Miękinia
UKS ma na celu szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie rozwoju kultury fizycznej wśród wśród najmłodszych mieszkańców Gminy Miękinia.
ul. Kościuszki 43, Miękinia
https://uks.miekinia.pl/
 
5. Przedszkole Publiczne w Pisarzowicach
Placówka publiczna, która prowadzi wychowanie przedszkolne od 3 do 6 lat.
ul. Szkolna 3B, Pisarzowice
https://przedszkolewpisarzowicach.szkolnastrona.pl/
 
6. Żłobek Publiczny w Pisarzowicach
Placówka publiczna, która prowadzi opiekę nad dziećmi do lat 3.
ul. Szkolna 3B, Pisarzowice
https://przedszkolewpisarzowicach.szkolnastrona.pl/
 
7. Zespół szkolno-przedszkolny, Przedszkole w Miękini
Placówka publiczna, która prowadzi wychowanie przedszkolne od 3 do 6 lat.
ul. Szkolna 2, Miękinia
https://www.sp.miekinia.com/index.php?site=oszkolekontakt
8. Przedszkole Publiczne w Lutyni
Placówka publiczna, która prowadzi wychowanie przedszkolne od 3 do 6 lat.
ul. Polna 1A, Lutynia
https://www.zsp-lutynia.pl/kontakt-przedszkole
 
9. Żłobek Publiczny w Lutyni
Placówka publiczna, która prowadzi opiekę nad dziećmi do lat 3.
ul. Polna 1A, Lutynia
https://www.zsp-lutynia.pl/zlobek
 
 Pozostali zadeklarowani Partnerzy programu na stronie:
 
https://gops.miekinia.pl/miekinska-karta-seniora/n,partnerzy-miekinskiej-karty-seniora
https://gops.miekinia.pl/miekinska-karta-duzej-rodziny/n,partnerzy-miekinskiej-karty-duzej-rodziny
 
Aktualnie trwają intensywne prace nad stworzeniem ,,Miękińskiej Karty Seniora'' oraz ,,Miękińskiej Karty Dużej Rodziny''. Program ma na celu wsparcie i poprawę warunków życia seniorów oraz rodzin wielodzietnych z terenu Gminy Miękinia. Planowane rozpoczęcie Programu to prawdopodobnie I kwartał 2024 roku.
Osoby, które będą uprawnione do uzyskania Miękińskiej Karty Seniora to osoby, które ukończyły 60 rok życia oraz są zameldowane i faktycznie zamieszkują na terenie gminy Miękinia. Natomiast osoby, które będą uprawnione do uzyskania Miękińskiej Karty Dużej Rodziny to mieszkańcy gminy Miękinia, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek oraz są zameldowane i faktycznie zamieszkują na terenie gminy Miękinia.
Wszystkim Partnerom serdecznie dziękujemy za chęć udziału w gminnym programie życzymy owocnej współpracy i pomyślności w prosperowaniu biznesu. Przedsiębiorców chętnych do przystąpienia do programu, bądź chcących uzyskać na jego temat więcej informacji zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod nr tel. 71 736 08 59, mailowego czy też osobistego w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini (ul. Kościuszki 18A), pokój nr 1.
 

Liczba odwiedzin: 1068

Stopka

Płatności online
Zamknij