Oficjalny portal Gminy Miękinia

Wyszukiwarka

BIP
RSS
FaceBook
English
Wersja polska
Wersja klasyczna serwisu


Strona główna
Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Otwórz się na
zdrowy klimat

Menu
Czy wiesz, że... ?
Diabelska Góra
Na południe od Miękini znajduje się Diabelska Góra (164 m n.p.m.). Góra ta wsławiła się złą sławą, ponieważ stała tu szubienicą, na której prawdopodobnie w średniowieczu tracono skazańców ze Środy Śląskiej. Ze wzgórza rozciąga się widok na Dolinę Odry i Wzgórza Trzebnickie.
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Aktualności gminne
Jesteś tutaj:  ›› Gmina ›› Aktualności gminne
Data dodania: 21 czerwca 2012
Między Odrą a Bystrzycą - projekt ekologiczny

W czerwcu zakończyła się realizacja projektu „Między Odrą a Bystrzycą – projekt ekologiczny Gminy Miękinia” współfinansowanego ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu.
Projekt był kontynuacją projektów realizowanych w przeciągu ostatnich 3 lat w gminie. Tym razem głównym założeniem podejmowanych działań była edukacja społeczności lokalnej, przede wszystkim dzieci i młodzieży, w zakresie kształtowania odpowiedzialności za własny region zamieszkania. Zaplanowane działania w przystępny sposób przybliżyły dzieciom zagadnienia związane z ochroną najbliższego środowiska, a w szczególności zasobów wodnych. Uczestnicy projektu mieli okazję, w atrakcyjny i różnorodny sposób, obcować z przyrodą, zbierać o niej informacje i nabywać umiejętności związane z jej ochroną. Dzięki szerokiej gamie zastosowanych metod i form pracy, poznawali przyrodę poprzez wszystkie zmysły: słuch, wzrok, zapach, węch. W ramach projektu prowadzone były koła edukacji ekologicznej we wszystkich gminnych placówkach oświatowych, zakupiono szereg pomocy dydaktycznych, zorganizowane zostały wyjazdy na Zieloną Szkołę Ekologiczną do Krośnic, a także do Stacji Uzdatniania Wody na Grobli oraz Mediateki. Uczniowie brali udział w akcji „Sprzątanie Świata, posadzili las oraz rywalizowali w konkursach o tematyce ekologicznej: „EUREKO” i „Dziennik spotkań z przyrodą”. Na zakończenie projektu przygotowano „Przegląd Teatrów Ekologicznych”. Wartość projektu to prawie 50 tys. zł, dofinansowanie z WFOŚiGW 23 tys., pozostała kwota opłacona zostanie z budżetu Gminy Miękinia.Informacja dla osób niesłyszącychCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejSystem Informacji Przestrzennejgov.pl
design by fast4net

Płatności online