Oficjalny portal Gminy Miękinia

Wyszukiwarka

BIP
RSS
FaceBook
English
Wersja polska
Wersja klasyczna serwisu


Strona główna
Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Otwórz się na
zdrowy klimat

Menu
Czy wiesz, że... ?
Pierwszy zapis o Miękini
Pierwszy zapis o samej Miękini pochodzi z 1305 r. Wieś wymieniona jest w księdze kapituły wrocławskiej jako mała, lecz dająca duże dochody. Zamieszkiwało ją wówczas 65 osób. Czas dobrobytu i rozkwitu tych ziem trwał do XV wieku, który przyniósł wyniszczające Śląsk wojny husyckie (1420 – 1434 r.). Działania wojenne nie zakłóciły jednak rozwoju rzemiosła. Zmianę przynależności państwowej przyniósł wiek XVI, kiedy Miękinia wraz z całym Śląskiem przeszła pod panowanie austriackich Habsburgów.
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Aktualności gminne
Jesteś tutaj:  ›› Gmina ›› Aktualności gminne
Data dodania: 8 marca 2021
Kanalizacja – priorytet i wielkie wyzwanie

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Miękinia jest od wielu lat najczęściej podnoszonym tematem i wielkim wyzwaniem w związku z dynamicznie rozwijającym się budownictwem mieszkaniowym w różnych częściach gminy.
W ciągu zaledwie ostatnich kilku lat potrzeby w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych wzrosły kilkunastokrotnie. Inwestycje związane z kanalizacją i siecią wodociągową, ze względu na swoją złożoność i technologię wykonania, należą do najdroższych przedsięwzięć inwestycyjnych. Ich wartość w zakresie poprawy jakości życia mieszkańców jest jednak nie do przecenienia.

Na ostatniej sesji Rady Gminy 26 lutego br. przedstawiono istniejący stan infrastruktury sanitarnej, a także plan rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Miękinia w latach 2021-2027.

Sieć wodociągowa – stan obecny i plany

Obecnie wszystkie miejscowości w gminie są zaopatrywane w wodę za pośrednictwem pięciu wodociągów grupowych (Brzezina, Miękinia, Mrozów, Źródła, Lutynia) oraz – od roku 2016 - jednej pompowni wody czystej w Wilkszynie. System dostarczania wody znacznie usprawni budowa stacji uzdatniania wody w Kadłubie, która w przyszłych latach zagwarantuje zabezpieczenie dostaw wody w skali całej gminy. Gotowy jest już projekt budowlany i decyzja pozwolenia na budowę, w kwietniu planowane jest ogłoszenie przetargu.

Ponadto w ramach rozbudowy systemu wodociągowego, planowana jest budowa rozdzielczych sieci wodociągowych w Źródłach, Lutyni, Krępicach, Wilkszynie, Brzezinie oraz wodociągowych sieci magistralnych na linii Kadłub, Źródła, Błonie, Lutynia, Krępice (magistrala południowa) i relacji Kadłub – Miękinia (magistrala północna).

Plan na lata 2021-2027 obejmuje również modernizację istniejących sieci wodociągowych, m.in. w Żurawińcu, Krępicach, Miękini, Brzezince Średzkiej i Księginicach.

Sieć kanalizacyjna – stan obecny i plany

Obecnie ścieki z terenu całej gminy są odprowadzane do Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków „Janówek” we Wrocławiu. Sieć kanalizacyjna na terenie gminy obejmuje częściowo Lutynię, Wróblowice, Miękinię, Mrozów, Brzezinę i Wilkszyn. Łącznie w ciągu ostatnich sześciu lat wybudowano 57 km sieci kanalizacji sanitarnej, która objęła ponad 50% mieszkańców. Dodatkowo ścieki gromadzone w zbiornikach bezodpływowych dostarczane są do dwóch automatycznych punktów zrzutu ścieków dowożonych w Wilkszynie i Miękini.

W perspektywie najbliższych lat planowane jest skanalizowanie wszystkich miejscowości ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych i tym samym w Aglomeracji Wrocławskiej, tj. Brzezinka Średzka, Brzezina, Błonie, Gałów, Krępice, Lutynia, Mrozów, Miękinia, Pisarzowice, Wilkszyn, Wróblowice, Wojnowice oraz miejscowości Kadłub i odcinka Kadłub-Źródła. Wymaga to wykonania blisko 117 km nowej sieci kanalizacyjnej.

Na realizację tych przedsięwzięć Gmina Miękinia i Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini, będą starać się pozyskać środki unijne w nowej perspektywie finansowej. Opracowanie rzetelnego i możliwego do realizacji montażu finansowego dla tej inwestycji zależne będzie również od zdolności kredytowej gminy i ZUK-u. W planie ujęliśmy na razie konkretne miejscowości, ponieważ nie ma jeszcze szczegółowych wytycznych i wskaźników. Poznamy je dopiero w momencie składania wniosków o dofinansowanie, wówczas będzie wiadomo, czy będziemy mogli wskazać konkretne ulice w poszczególnych miejscowościach, czy też składać wnioski na rozbudowę kanalizacji dla całych miejscowości – wyjaśnia Romuald Siek prezes ZUK.

Priorytet – niestety nie dla wszystkich

Choć rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy stanowi jedną z najczęściej zgłaszanych potrzeb mieszkańców, obok przebudowy dróg i budowy obiektów żłobkowych i szkolno-przedszkolnych, to na etapie podejmowania rozstrzygnięć, umożliwiających w kolejnych latach przystąpienie do rozbudowy kanalizacji, niestety nie ma jednomyślności. Plan modernizacji i rozbudowy sieci kanalizacyjnej w latach 2021-2027, będący częścią uchwały przedłożonej pod głosowanie Rady Gminy podczas lutowej sesji, został przyjęty, nie uzyskał jednak akceptacji wszystkich radnych. Przeciwko przyjęciu uchwały zagłosowała radna Monika Szymanowska, reprezentująca okręg Wilkszyn.

Przyjęta uchwała jest podstawą do ubiegania się o środki unijne w latach 2021-2027, bez których realizacja inwestycji wodno-kanalizacyjnych w zaplanowanej skali będzie praktycznie niemożliwa.Informacja dla osób niesłyszącychCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejSystem Informacji Przestrzennejgov.pl
design by fast4net

Płatności online