Oficjalny portal Gminy Miękinia

Wyszukiwarka

BIP
RSS
FaceBook
English
Wersja polska
Wersja klasyczna serwisu


Strona główna
Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Otwórz się na
zdrowy klimat

Menu
Czy wiesz, że... ?
Położony w centrum wsi kościół jest przykładem wiejskiego budownictwa sakralnego
Murowany, jednonawowy, z trójbocznym prezbiterium, oskarpowany, z murowaną wieżą od zachodu. Wzmiankowany w 1335 roku ma w swojej historii kilka faz budowy, czytelnych do dzisiaj. We wnętrzu zachowany późnogotycki rzeźbiony tryptyk ołtarzowy z XV wieczną rzeźbą Madonny z Dzieciątkiem oraz zespół całopostaciowych płyt nagrobnych z lat 1540 – 1592. Zachowały się również malowane renesansowe stalle i ławki z początku XVII w. oraz drewniana polichromowana chrzcielnica i piaskowcowe sakramentarium z tego samego okresu. Barokowy ołtarz główny i drewniane malowane tabernakulum pochodzą z końca XVII wieku. Dwa dzwony datowane są na 1497 rok.
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Aktualności gminne
Jesteś tutaj:  ›› Gmina ›› Aktualności gminne
Data dodania: 1 lipca 2020
Jest dobrze!

Optymistyczne dane płyną z raportu o stanie gminy Miękinia za 2019 r. oraz podsumowania ubiegłorocznego budżetu, zaprezentowanych na czerwcowej sesji rady gminy.
Przychody gminy osiągnęły poziom 105,4 mln złotych, a wydatki 95,2 mln złotych, z czego 21,9 mln przeznaczono na inwestycje, co stanowi 23,01% wydatków budżetowych. To wprawdzie mniej niż w 2018 roku, który pod względem inwestycyjnym był rekordowy, głównie za sprawą budowy dwóch szkół, w tym kompleksu szkolno-przedszkolnego wraz ze żłobkiem i halą sportową w Lutyni, ale w odniesieniu do kilku poprzednich lat w 2019 roku na inwestycje wydano całkiem sporo.
 

Zrealizowano 7 projektów ze środków zewnętrznych na kwotę dofinansowania ponad 8 mln złotych, w tym m.in. przebudowa dróg gminnych relacji Wilkostów-Brzezinka Średzka i Białków–Wilkostów, uzbrojono tereny inwestycyjne w strefie aktywności gospodarczej Źródła-Błonie, wybudowano zbiorniki małej retencji w Błoniu i Wilkszynie oraz przebudowano zbiornik retencyjny we Wróblowicach, wybudowano świetlicę wiejską wraz z biblioteką w Wilkszynie, przebudowano ul. Pogodną w Lutyni, wybudowano 4 otwarte strefy aktywności z siłowniami zewnętrznymi w Miękini, Krępicach, Białkowie i Żurawińcu, przebudowano drogę wojewódzką nr 336 w zakresie budowy chodnika w Brzezince Średzkiej, wybudowano drogę dojazdową do gruntów rolnych w Kokorzycach. Wyłącznie z własnych środków Gmina rozpoczęła także przebudowę ulicy Willowej w Miękini, zagospodarowanie terenów publicznych w centrum miejscowości Wilkszyn, rozbudowała oświetlenia drogowe w 10 miejscowościach (łącznie zamontowano 329 lamp przy drogach w gminie, około 13 km sieci oświetleniowej), doposażono miejsca rekreacyjne w 11 wsiach.

Dodatkowo w 2019 r. złożono 3 projekty o dofinansowanie z łączną kwotą wsparcia przekraczającą 10 mln PLN. Projekty te są obecnie w trakcie realizacji (budowa ścieżki rowerowej relacji Lutynia - droga krajowa nr 94, budowa budynku demonstracyjnego w Miękini, przebudowa drogi Miękinia – Klęka).

Dane inwestycyjne w imponujący sposób przekładają się również w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy wysuwając kolejny raz gminę Miękinia na pozycję lidera w powiecie średzkim. Warto dodać, że z roku na rok przybywa mieszkańców, a w 2019 roku gmina Miękinia w rankingu Gazety Wrocławskiej znalazła się w pierwszej piątce najchętniej wybieranych miejsc do zamieszkania wśród gmin wiejskich w regionie.
 

Wśród pozostałych najważniejszych osiągnięć 2019 r. należy wymienić:
- utworzono Straż Gminną,
- zapewniono 727 miejsc przedszkolnych i 80 miejsc żłobkowych,
- zamontowano 329 lamp przy drogach w gminie, około 13 km sieci oświetleniowej,
- łącznie gmina wykonała prawie 7,5 km dróg gminnych oraz wybudowała ponad 3 km chodnika,
- wybudowano 3 parkingi publiczne, o łącznej liczbie 93 miejsc postojowych,
- wybudowano 1 nowoczesny obiekt użyteczności publicznej (świetlica wraz z biblioteką w Wilkszynie),
- wsparto remont 2 sakralnych obiektów zabytkowych,
- pozyskano 4 nowe podmioty gospodarcze w gminie,
- uchwalono 7 kolejnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- zrealizowano program grantowy „Miękińska Inicjatywa Razem” (30 projektów, 169 tys. zł),
- zrealizowano gminny program ochronny środowiska (94 dotacji, 470 tys. zł),
- dofinansowano działalność 17 organizacji pozarządowych na łączną kwotę 218 tys. złotych,
- powstał Uczniowski Klub Sportowy Gminy Miękinia, który prowadzi szkolenie sportowe 250 dzieci
- zakupiono samochód pożarniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głosce,
- Złota Jedynka Gazety Wyborczej - SuperGmina - to jubileuszowa akcja Gazety Wyborczej z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego na Dolnym Śląsku. Kapituła wybrała Gminę Miękinia jako jedną z 30-stu mających największy wpływ na rozwój regionu.Informacja dla osób niesłyszącychCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejSystem Informacji Przestrzennejgov.pl
design by fast4net

Płatności online