Aktualności - „Jak opiekować się - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja klasyczna serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Aktualności

„Jak opiekować się osobą starszą w domu? – aspekt praktyczny”

28 maja 2019
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini zaprasza mieszkańców gminy na bezpłatne szkolenie dla opiekunów osób starszych: „Jak opiekować się osobą starszą w domu? – aspekt praktyczny”, które realizowane jest w ramach wojewódzkiego Programu Nestor.
Zapraszamy szczególnie serdecznie seniorów, rodziców, dorosłe dzieci i wnuki, przyjaciół, sąsiadów, opiekunki środowiskowe a także wszystkich innych którym na sercu leży dobro osób chorych i niepełnosprawnych.
Miejsce szkolenia: sala Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini, ul. Kościuszki 43
Liczba miejsc: 25 osób
Termin szkolenia: 26 czerwiec 2019 r. (środa) godz.9.00
Czas trwania szkolenia: ok.4 godziny
Termin przyjmowania zgłoszeń: do 14.06.2019r.(poniedziałek) do godziny 13.00
Koordynatorem projektu jest p. Dorota Noji. Zgłoszenia prosimy dokonywać osobiście lub telefonicznie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini, ul. Kościuszki 42, pok.102- tel. 71/ 736 08 56, fax: 71/ 736 08 58, e-mail: d.noji.gops.miekinia@o2.pl

Program szkolenia obejmuje m.in zagadnienia:
• Fizjologiczne starzenie się organizmu człowieka.
• Główne problemy związane z zapewnieniem osobom starszym opieki w domu oraz sposoby ich rozwiązywania, zapobiegania im z uwzględnieniem rodzaju niesprawności.
• Metody skutecznej pielęgnacji i dbania o dietę osób niesamodzielnych.
• Zasady opieki nad osobą z zaburzeniami o charakterze otępiennym.
• Metody wspomagające opiekunów w organizacji dnia osoby niesamodzielnej.
• Wykorzystanie sprzętu wspomagającego codzienną opiekę nad osobą starszą.
• Opiekun osoby starszej- skutki psychologiczne i fizyczne długotrwałej opieki nad bliskim. Możliwości uzyskania wsparcia i pomocy dla opiekuna nieformalnego.
Działanie realizowane jest na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej we Wrocławiu a Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Miękini.
Celem podjętej współpracy jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Miękinia - rzeczywista poprawa jakości życia osób starszych, a także osób pełniących wobec nich funkcje opiekuńcze.

Liczba odwiedzin: 1404

Stopka

Płatności online
Zamknij