Aktualności gminne - Informacja dla p - Gmina Miękinia

Wójt przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja klasyczna serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Aktualności gminne

Informacja dla przedsiębiorców dot. sprzedaży alkoholu

24 stycznia 2022
Urząd Gminy w Miękini - Referat Spraw Obywatelskich przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że 31 stycznia mija termin dokonania wpłaty I raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń w roku bieżącym
Niedokonanie opłaty przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu na podstawie zezwoleń wydanych w Gminie Miękinia w terminie – niezależnie od przyczyn – skutkuje naliczeniem opłaty dodatkowej lub wygaśnięciem zezwolenia.

Terminy wskazane w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( I rata – do 31 stycznia, II rata – do 31 maja i III rata – do 30 września) są obowiązujące - art. 111 ust.7 ww. ustawy.

Należność należy uiścić na rachunek gminy: nr konta 50 1090 2444 0000 0001 4715 0941 z adnotacją „opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu”.

Liczba odwiedzin: 294

Stopka

Płatności online
Zamknij