Komunikaty - Informacja Komisarza Wybo - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja klasyczna serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Komunikaty

Informacja Komisarza Wyborczego z dnia 19 września 2023 r.

20 września 2023
Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu powołania w gminie Miękinia obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., Komisarz Wyborczy we Wrocławiu II informuje, co następuje:
 
§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 20 września 2023 r. do godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miękini do niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 1, w liczbie 6,
- Nr 2, w liczbie 2,
- Nr 3, w liczbie 4,
- Nr 4, w liczbie 5,
- Nr 5, w liczbie 3,
- Nr 6, w liczbie 6,
- Nr 7, w liczbie 3,
- Nr 8, w liczbie 4,
- Nr 9, w liczbie 3,
- Nr 10, w liczbie 5,
- Nr 11, w liczbie 2,
- Nr 12, w liczbie 4.
§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 22 września 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miękini. § 3 Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.
Komisarz Wyborczy
we Wrocławiu II
/-/ Paulina Dobrosz-Dzierżanowska
Liczba odwiedzin: 626

Stopka

Płatności online
Zamknij