Aktualności - Granty na koncepcje int - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja klasyczna serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Aktualności

Granty na koncepcje inteligentnych wsi

8 sierpnia 2023
Trwa nabór grantobiorców na opracowanie koncepcji Smart Village, czyli inteligentnej wsi. Do końca sierpnia zainteresowane społeczności mogą złożyć do LGD KŁO wniosek o dotację na opracowanie tzw. koncepcji Smart Village, czyli koncepcji inteligentnej wsi.
Koncepcje SV to oddolne koncepcje rozwoju w skali mikro, na obszarach zamieszkanych przez nie więcej niż 20 000 mieszkańców (jednej lub kilku miejscowości), mając na celu wypracowanie efektywnych i niestandardowych rozwiązań miejscowych problemów dzięki innowacyjnemu podejściu, w tym przy użyciu technologii cyfrowych lub lepszemu wykorzystaniu wiedzy, z korzyścią dla lokalnej społeczności, m.in. na rzecz:
* poprawy jakości życia,
* podniesienia jakości usług lokalnych,
* poprawy bezpieczeństwa,
* poszanowania środowiska i klimatu,
* problemów dotyczących niedoinwestowania, starzejącego się społeczeństwa, wyludnienia, niewystarczającej ilości miejsc pracy czy przepaści cyfrowej.

Grant o wartości 4 tys. zł na przygotowanie koncepcji może być udzielony grantobiorcy z obszaru objętego tą koncepcją, który zrealizuje zadanie w partnerstwie z co najmniej jednym podmiotem z tego obszaru.

Szczegóły naboru znajdują się pod tym adresem https://lgdodra.pl/nabory/nabory-2023/nabor-1-2023-g-grant-smart-village-p-iv/

Koncepcje mają oczywiście wdrażać inteligentne rozwiązania, jednak same w sobie są nowym rozwiązaniem. Dlatego LGD KŁO zebrało garść materiałów i inspiracji dot. inteligentnych wsi w Polsce i w Europie i zachęca do korzystania z nich. Wystarczy zapoznać się z tym artykułem https://lgdodra.pl/2023/08/inspiracje-smart-village/

Liczba odwiedzin: 452

Stopka

Płatności online
Zamknij