Oficjalny portal Gminy Miękinia

Wyszukiwarka

BIP
RSS
FaceBook
English
Wersja polska
Wersja klasyczna serwisu


Strona główna
Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Otwórz się na
zdrowy klimat

Menu
Czy wiesz, że... ?
Kościół w Radakowicach
Jedyny w Radakowicach kościół ma burzliwą historię, stąd jego skromne zabytkowe wyposażenie. W czasach reformacji, pomiędzy latami 1564-1572, obiekt pełnił rolę ewangelickiego zboru, następnie ponownie stał się kościołem katolickim. Świątynia była też świadkiem jednego z epizodów bitwy pod Lutynią, w czasie którego został ranny niemal pod samym ołta­rzem i kilka dni później zmarł, pruski generał von Rohr.
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Sołectwa
Jesteś tutaj:  ›› Urząd Gminy ›› Sołectwa
Autorem tekstów na stronie jest - © Zbigniew Pilch, „Gmina Miękinia-informator”, Miękinia 2001

Gosławice
Sołectwo leży w północno-wschodniej części gminy Mięknia, w dolinie Odry, przy szlaku kolejowym z Wrocławia do Szczecina.
Historyczne nazwy miejscowości:
 • 1342 - Cosslowicz
 • 1371 - Kuslowitz, Koselwitz
 • 1736 - Gniefgau
Kalendarium:
 • Najwcześniejsza wzmianka o wsi pochodzi z 1342 roku, kiedy to Henryk Czeski nadaje swojemu rycerzowi Hanco van Marschowicz 7 mórg ziemi na terenie allodium Cosslowicz.
 • 1484 - 1507 - majątek Gosławice należy do Hansa Dompinga z Brzeziny.
 • Do połowy XVIII wieku wieś należy do dominium księcia pruskiego Henryka.
 • 1786 - właścicielem Gasławic jest rodzina von Koschütsky, w dokumentach opisano folwark i karczmę.
 • 1845 - reforma administracyjna króla Fryderyka Wielkiego two­rzy księstwo brzesko-wrocławskie, w skład którego wcho­dzi ziemia średzka. Wieś Gosławice kupuje za 34 tys. talarów baron August von Heyking. W ówczesnych inwentarzach we wsi figuruje folwark i 26 domów.
 • 1908 - 1917 - majątek słynie z upraw sadowniczych i ogrodów kwiatowych. Na wystawie rolnej we Wrocławiu w 1917 ro­ku Gasławice otrzymały srebrny medal w konkurencji hodowli kwiatów.
 • W okresie międzywojennym Gosławice należą do Oswalda Knappe, który kontynuował osiągnięcia gospodarcze swoich poprzedników. W majątku liczącym 170 ha rozwinięto hodowlę bydła rasy oldenburskiej, nierogacizny i koni zimnokrwistych rasy belgij­skiej. Mleczarnia gosławicka dostarczała świeże mleko dla mieszkańców Wrocławia.
We wsi działała gospoda, sklep spożywczy, skład węglowy, na usługach mieszkańców byli także elektryk i mechanicy zatrudnieni w majątku. Ludność nie zatrudniona w majątku pracowała w cegielni w Brzezince i jako sezonowi robotnicy w zakładach pi­wowarskich.

Forma wsi:
Gosławice są wsią dworską z zespołem dworsko-folwarcznym, zajmującym północną część założenia i zespołem domów mieszkalnych i mieszkalno-gospodarczych z niwą domową, w południowej części układu.

Charakter zabudowy:
Zabudowa wsi pochodzi z początku XX wieku, starszą jej część, pochodzącą z przełomu XIX i XX wieku, stanowi zespół podworski z pałacem, reliktami parku i folwarkiem. Niewielkie domy mieszkalne usytuowane wzdłuż wąskiej, krętej drogi dojazdowej do pałacu, otoczone są ogródkami kwiatowymi. Na obrzeżach wsi zachowały się zdziczałe połacie sadów.

Zabytki:
 • Pałac zbudowany w latach 1860/70, w stylu eklektycznym. Budynek założony na planie prostokąta, z kolumnowymi porty­kami od południa i wschodu jest niewielkim pałacykiem, sta­nowiącym wiejską, letnią siedzibę właścicieli majątku do lat 40-tych XX wieku. Za pałacem rozciągał się niewielki park, którego granice czytelne są do dnia dzisiejszego. Cały zespół pałacowy otoczony jest kamiennym murem z fragmentami bramy wjazdowej prowadzącej ku podjazdowi do połud­niowego portyku.

  Po wojnie pałacyk został adaptowany na budynek administra­cyjno-mieszkalny dla pracowników rolnych. W 1977 roku właściciel obiektu (Oporowski Kombinat Rolny) rozpoczął adap­tację na Ośrodek Szkoleniowy-Wypoczynkowy Zakładu Rolnego w Miękini. Prace remontowe objęły remont wnętrz, wymianę instalacji oraz odnowę elewacji. Po upadku PGR-ów pałac został sprzedany prywatnemu właścicielowi, który w roku 1996 przeprowadził gruntowny remont i rekonstrukcję elementów stylowych.
 • Park krajobrazowy założony około1850 roku zajmował obszar ok. 1.5 ha. Jego szatę roślinną stanowiły przeważnie rodzi­me gatunki roślin, w tym najliczniej reprezentowane klony, sosny i robinie akacjowe. W pojedyńczych okazach występowa­ła choina kanadyjska, dąb błotny i kasztanowiec oraz czeremcha amerykańska. Jest w nim również wiele sosen wejmutek i czarnych oraz daglezje. Park również został zrekonstruowany wraz z fontanną i klombem.
Ciekawostki:
W 1850 roku urodził się w Gosławicach Emil May, budowniczy kanału Odra - Hawela i kanału Noteć-Warta.
Liczba mieszkańców:
- na dzień 28.06.2012 r. - 145
Pliki do pobrania:Informacja dla osób niesłyszącychCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejSystem Informacji Przestrzennejgov.pl
design by fast4net

Płatności online