Projekty dofinansowane ze środków ze - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja klasyczna serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych
{n_title2}

Cyfrowa Miękinia

Data rozpoczęcia: 1 stycznia 2012
Koszt całkowity: 46 199,70 PLN
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Montaż finansowy:
Całkowita wartość projektu tj. 46 199,70 PLN została sfinansowana ze środków UE.
Opis:
Głównym celem projektu CYFROWA MIĘKINIA, którego okres realizacji przewidziano od 01.01.2012 do 31.03.2012 na terenie gminy Miękinia w powiecie średzkim, woj. dolnośląskim, było wsparcie dla oddolnej inicjatywy edukacyjnej 16 mieszkanek i 4 mieszkańców gminy Miękinia, które przyczyniło się do podniesienia kompetencji w zakresie TIK poprzez podniesienie kompetencji kluczowych oraz wzrostu aktywności społecznej i edukacyjnej. Grupę docelową ww. projektu stanowiły osoby bezrobotne, osoby nieaktywne zawodowo, a także osoby zatrudnione - mieszkańcy obszarów wiejskich gminy Miękinia. W ramach działań projektowych zrealizowano szkolenie komputerowe oraz naukę szybkiego czytania i rozumienia tekstu metodą Buzana prowadzona na programie komputerowym. Tematyka szkolenia komputerowego została wybrana zgodnie z postulatem grupy inicjatywnej: Windows, Word, podstawy Excela, Internet oraz elementy grafiki. Uczestnicy po zakończeniu grupowych szkoleń komputerowych mieli możliwość skorzystania z przedłużonej formy wsparcia w ramach szkolenia e-learningowego. Wsparcie dodatkowe stanowił poczęstunek podczas zajęć oraz ubezpieczenie uczestników na czas szkolenia. Projekt przyczyni się do: wzrostu wiedzy i kwalifikacji uczestników w zakresie obsługi komputera i Internetu; zdobycia umiejętności korzystania z nowatorskiej metody nauki na odległość – szkolenia e-learningowego; wzrostu chęci kształcenia i aspiracji, poczucia własnej wartości i przydatności społecznej. Projekt realizowany był przez firmę POINT Sp. z o.o. we Wrocławiu w partnerstwie z Gminą Miękinia.

Liczba odwiedzin: 3911

Stopka

Płatności online
Zamknij