Aktualności - Burmistrz Miękini z ab - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja klasyczna serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Aktualności

Burmistrz Miękini z absolutorium

30 czerwca 2023
Przyjęty raport o stanie gminy za 2022 r., votum zaufania i absolutorium dla burmistrza Jana Mariana Grzegorczyna, a także ślubowanie nowego radnego to najważniejsze wydarzenia czerwcowej sesji Rady Miejskiej w Miękini.
W porządku obrad znalazły się m.in. złożenie ślubowania przez nowego Radnego Rady Miejskiej - Janusza Waśniewskiego, prezentacja raportu o stanie gminy i debata nad raportem, film o najważniejszych inwestycjach zrealizowanych w 2022 r., przyjęcie sprawozdania finansowego za ubiegły rok, a przede wszystkim udzielenie votum zaufania i absolutorium burmistrzowi Miękini (13 głosów za, 1 przeciw, przy 1 nieobecnej).

Liczba odwiedzin: 882

Stopka

Płatności online
Zamknij