Projekty dofinansowane ze środków ze - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja klasyczna serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych
{n_title2}

Budowa żłobka w Lutyni

Data rozpoczęcia: 30 grudnia 2014
Koszt całkowity: 5 994 379,31
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Montaż finansowy:
Dofinansowanie z UE – 2 393 447,11 PLN
Budżet gminy Miękinia – 422 373,02 PLN
Opis:

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych związanych z procesem integracji społecznej i aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców gminy Miękinia poprzez budowę publicznego żłobka w m. Lutynia. Cele szczegółowe to:
1. utworzenie 48 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie wiejskiej Miękinia,
2. uruchomienie 2 oddziałów żłobkowych w południowej części gminy Miękinia – obszar charakteryzujący się słabym dostępem do miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3,
3. rozwój infrastruktury społecznej na terenie gminy Miękinia/Aglomeracji Wrocławskiej i wzmocnienie jej potencjału rozwojowego,
4. zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób zależnych, co umożliwi zmniejszenie wykluczenia opiekunów z aktywności zawodowej,
5. dostosowanie budowanego obiektu żłobkowego do potrzeb osób niepełnosprawnych,
6. uruchomienie infrastruktury umożliwiającej opiekunom dzieci do lat 3 godzenia życia zawodowego z prywatnym, co wpłynie na zwiększenie zatrudnienia wśród tej grupy społecznej. Projekt przyczyni się do osiągnięcia ww. celów poprzez inwestycję w infrastrukturę społeczną zlokalizowaną na terenie gminy Miękinia – budowa 2 oddziałów żłobkowych przeznaczonych dla dzieci do lat 3. Umożliwi to zainicjowanie procesu integracji społecznej i aktywizacji społeczno – zawodowej opiekunów osób zależnych, głównie kobiet i umożliwienie im realnego powrotu na rynek pracy.

Liczba odwiedzin: 2269

Stopka

Płatności online
Zamknij