Projekty dofinansowane ze środków kr - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja klasyczna serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Projekty dofinansowane ze środków krajowych
{n_title2}

Budowa przejścia dla pieszych na drodze nr 104910D, ul. Wrocławska, przejście nr 2, Miękinia

Data rozpoczęcia: 27 grudnia 2021
Koszt całkowity: 489 382,44
Program: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Montaż finansowy:
Całkowita wartość zadania: 489 382,44 zł Dofinansowanie: 200 000,00 zł Wkład własny Gminy Miękinia: 289 382,44 zł
Opis:
Zaplanowano budowę wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem i chodnikiem po hednej stronie jezdni. W ramach budowy przejścia dla pieszych nr 2 przy ul. Wrocławskiej w Miękini zaprojektowano następujące elementy organizacji ruchu: 2) ograniczenie prędkości dopuszczalnej do max. 30 km/h przed wyniesionym przejściem dla pieszych; 3) wykonanie oznakowania pionowego przed i na przejściu dla pieszych, w tym 2 znaki D-6 "przejście dla pieszych", 1 znak D-1 "droga z pierwszeństwem", 2 znaki A-11a "próg zwalniający", 2 tabliczki T-1 pod znaki A-11a, 2 znaki B-33 "ograniczenie prędkości", 2 znaki B-34"koniec ograniczenia prędkości"; tarcze znaków zostaną wykonane z ocynkowanej blachy, lico znaków z folii pryzmatycznej typu 2; na odwrocie znaków znajdzie się naklejka wykonana z folii odblaskowej typu I oznaczająca zarząd drogi, inwestora i datę montażu znaku; znaki będą montowane na stalowych ocynkowanych słupkach o średnicy 60-70mm; 4) zaprojektowano wykonanie oznakowania poziomego w kolorze białym o powierzchni 15,5 m2 - linia P-4 (20 mb), linia P-7a (16 mb), linia P-10 (7 mb), linia P-14 (7 mb);

Liczba odwiedzin: 709

Stopka

Płatności online
Zamknij